Astfel, preşedintele Republicii Moldova va fi ales de către popor.

Mai mult, Curtea a declarat neconstituţionale prevederile Regulamentului Parlamentului care au permis modificarea esenţială a proiectului de lege avizat de către Curtea Constituţională.

„Curtea a constatat că prevederile contestate au fost adoptate cu încălcarea procedurii de revizuire a Constituţiei, prevăzute de articolele 135 alin.(1) lit. c), 141, 142 alin. (2) şi 143 alin. (1). Curtea a reiterat că însăşi natura Constituţiei de act cu forţă juridică supremă şi ideea de constituţionalitate implică faptul că în Constituţie nu pot exista şi nici nu există lacune sau contradicţii interne”, a declarat preşedintele Curţii Constituţionale, Alexandru Tănase.

În aceste condiţii, Legea cu privire la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova a fost declarată neconstituţională şi a revigorat prevederile Codului Electoral privind alegerea Preşedintelui prin vot direct de către cetăţeni.

Totodată, au fost restabilite prevederile privind alegerea Preşedintelui prin vot direct, secret şi liber exprimat, în redacţia anterioară modificării neconstituţionale.

Tot astăzi, Curtea a declarat neconstituţionale prevederile legii de revizuire a Constituţiei referitoare la modul de alegere a Preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament cu votul a 3/5 din numărul deputaţilor.

De asemenea, Curtea a precizat că efectele prezentei hotărâri au efect doar pentru viitor şi nu se extind asupra mandatului Preşedintelui Republicii Moldova în exerciţiu. Astfel, Preşedintele Republicii Moldova ales prin votul Parlamentului exprimat la 16 martie 2012 rămâne în funcţie până la expirarea mandatului. Hotărâre nu înseamnă că actele adoptate de Preşedintele ales în baza articolului 78 în redacţia prevederilor declarate neconstituţionale sau de persoana care a exercitat interimatul funcţiei de preşedinte sunt neconstituţionale doar pe baza acestui temei.

Hotărârea Curţii este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici.