Despre aceasta a anunţat şeful misiunii FMI la Chişinău, Ben Kelmanson, după vizita de lucru la Chişinău în contextul primei evaluări a programului economic susţinut de Fond. În urma finalizării evaluării programului, Republica Moldova va putea accesa circa 21,2 milioane dolari SUA.

Potrivit experţilor FMI, continuarea eforturilor de reabilitare a sistemului financiar-bancar, perfecţionarea guvernării şi îmbunătăţirea situaţiei financiare a băncilor comerciale, precum şi fortificarea cadrului de reglementare şi supraveghere este vitală pentru susţinerea creşterii economice şi creării locurilor de muncă noi. Pentru 2017, FMI prognozează o creştere economică de 4,5 la sută în Republica Moldova.

„Politica monetară promovată se axează în continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, în contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. Pentru a atinge obiectivul propus, Banca Naţională a Moldovei trebuie să perfecţioneze în continuare cadrul de ţintire a inflaţiei prin consolidarea procedurilor operaţionale, dezvoltarea capacităţilor de prognozare şi îmbunătăţirea comunicării eferente politicilor promovate. În afară de aceasta, BNM trebuie să fie gata să înăsprească politica monetară, în cazul în care inflaţia va creşte mai rapid decât se prognozează”, a declarat Ben Kelmanson.

 În ceea ce priveşte Bugetul pentru anul 2017 şi Cadrul Bugetar pe Termen Mediu, printre acţiunile care urmează a fi întreprinse se numără consolidarea veniturilor bugetare, eficientizarea cheltuielilor şi implementarea unei reforme eficiente a administraţiei publice.

„Resursele care vor deveni disponibile în urma acestor măsuri trebuie să fie folosite pentru finanţarea cheltuielilor capitale şi a cheltuielilor sociale bine ţintite. În afară de aceasta, măsurile de reformă bugetar-fiscală structurală trebuie să contribuie la consolidarea în continuare a cadrului bugetar-fiscal”, a adăugat şeful misiunii FMI.

De asemenea, autorităţile de la Chişinău trebuie să continue să lucreze asupra soluţionării problemei arieratelor acumulate în sectorul energetic şi perfecţionării metodologiei de calculare a tarifelor, pentru a asigura transparenţa şi recuperarea costurilor.

Consiliul de Directori al Fondului Monetar Internaţional a aprobat în noiembrie 2016 un program de finanţare pentru Moldova de 178,7 milioane de dolari, dintre care 35 de milioane de dolari deja au fost debursate.

Drept răspuns, FMI aşteaptă de la autorităţi implementarea cadrului juridic şi regulatoriu, pentru a nu mai permite o criză bancară similară cu cea din 2014, reforme în sectorul judecătoresc, în sistemul energetic etc.