De asemenea, au fost semnate şi două acorduri trilaterale de asistenţă tehnică nerambursabilă între Guvernul RM, reprezentat de MTID, CFM şi BERD. Acest ajutor financiar este în valoare de 5 milioane euro din Fondul de Investiţii de Vecinătate al UE (NIF) pentru a cofinanţa achiziţionarea de locomotive noi şi 250 mii de euro din Fondul special al acţionarilor BERD pentru implementarea sistemului informaţional de management energetic (EMIS).

Negocierile cu Banca Europeană de Investiţii pentru semnarea contractului de co-finanţare a proiectului în egală măsură cu BERD au fost finalizate în iunie curent.

Bugetul total al proiectului de restructurare a „Căii Ferate din Moldova” constituie 105 milioane de euro (BERD+BEI).

BEI a fost reprezentat de şeful oficiului Băncii Europene de Investiţii în Republica Moldova, Antonio Castillo.