Cel puţin asta prevede proiectul de lege cu privire la condominiu, elaborat şi supus consultărilor publice de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor. Actuala lege în acest sens urmează să fie abrogată.

Potrivit proiectului de lege, locuitorii unui bloc vor dobândi automat o cotă-parte în toate bunurile comune ale condominiului.

Totodată, documentul prevede instituirea unui Fond de reparaţie şi dezvoltare al condominiului, la care vor contribui locatarii unui bloc, dar şi societăţile comerciale care se folosesc de spaţiile comune, inclusiv de terenul aferent. Decizia privind cuantumul contribuţiei la Fond va fi luată anual.

Banii respectivi vor fi utilizaţi pentru achitarea costurilor de reconstrucţie, modernizare, reabilitare şi reparaţie a părţilor comune, în special pentru reabilitarea termică, creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor. În acelaşi timp, proprietarul poate refuza să acopere cheltuielile pentru lucrări de modernizare la care el nu şi-a dat consimţământul prin vot.

„Proprietarii fondului locativ privatizat nu poartă în mod real responsabilitatea pentru proprietatea care le aparţine, nu întreprind măsuri necesare pentru întreţinerea locuinţelor proprii şi nici a spaţiilor comune din cadrul condominiului respectiv. Bugetele locale sunt nevoite să suporte cheltuieli esenţiale pentru întreţinerea fondului locativ privatizat, dar fără ca acestea să acopere toate necesităţile de reparaţii, intervenţiile fiind mai mult acţiuni sporadice, haotice şi ineficiente. Şi asta în situaţia în care în proprietatea statului au rămas nu mai mult de 3% din totalul fondului locativ”, se spune în nota de argumentare a proiectului.

Potrivit proiectului, în cazul în care un proprietar nu a plătit, nici măcar parţial, sumele datorate conform cotei de participaţie pentru o perioadă de 6 luni, iar întârzierea durează mai mult de 3 luni, ceilalţi locatari îi pot cere înstrăinarea locuinţei. Cererea de înstrăinare se va aproba cu cel puţin două treimi din voturile tuturor proprietarilor. 

Dacă proprietarul nu îşi îndeplineşte obligaţia de a înstrăina apartamentul în termen de 6 luni, decizia cu privire la vânzarea la licitaţie se ia de către instanţa de judecată.

Proiectul prevede care pot fi bunurile comune ale condominiului: terenul aferent clădirii, clădirea propriu-zisă, fundaţia, locurile de trecere, scările, coridoarele, reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, electrice, de comunicaţii electronice, canalele pluviale, paratrăsnetele, antenele colective, podul, pivniţele, destinate folosinţei comune; boxele, spălătoria, uscătoria, ascensorul, interfonul - partea de instalaţie de pe proprietatea comună; rezervoarele de apă, centrala termică proprie a clădirii, tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere, structura de rezistenţă, faţadele, acoperişul, terasele, curţile, grădinile şi căile de acces amplasate în limitele terenului condominiului, precum şi alte spaţii din clădire care nu aparţin proprietarilor în exclusivitate.

Data limită până la care acest proiect de lege va fi supus consultărilor publice este 30 iunie. Ulterior, documentul va fi discutat de Guvern, apoi va fi supus votului în plenul Parlamentului.

Varianta în limba engleză o puteţi accesa aici.