Mai exact, documentul prevede completarea Nomenclatorului formularelor tipizate de documente primare cu regim special, şi anume cu „Formular de document primar cu regim special al Ministerului Afacerilor Interne: chitanţa de încasare a amenzii la locul constatării contravenţiei”. De asemenea, va fi completată şi Instrucţiunea privind evidenţa, păstrarea şi utilizarea acestor formulare. Astfel, se menţionează că agentul constatator va completa şi va elibera chitanţa de încasare a amenzii doar în cazul când şoferul îşi va recunoaşte vina şi va accepta să plătească amenda contra chitanţă. Amenda nu va putea fi achitată pe loc dacă contravenientul va fi minor. Chitanţa se va întocmi în două exemplare, dintre care unul va rămâne la agentul constatator, iar al doilea se va înmâna şoferului.

Potrivit autorilor, proiectul are drept scop crearea bazei juridice pentru încasarea amenzii la locul constatării contravenţiei. De asemenea, în cazul atragerii la răspundere contravenţională sub formă de amendă a străinilor, se va micşora considerabil numărul deciziilor neexecutate ale agenţilor constatatori privind aplicarea acestor sancţiuni. Or, deseori, executorii judecătoreşti restituie deciziile neexecutate, fără să încaseze sumele aplicate la bugetul de stat. Implementarea mecanismului de încasare a amenzilor va garanta nu respectarea drepturilor persoanei ce a comis o contravenţie, de a achita în mod simplificat amenda respectivă, dar va spori şi veniturile bugetului de stat.

Ministerul Afacerilor Interne, în coordonare cu Ministerul Finanţelor, urmează să aprobe Regulamentul privind mecanismul de colectare, gestionare şi termenul de virare a amenzilor încasate la locul constatării contravenţiei la bugetul de stat.