Totodată, potrivit documentului elaborat de Ministerul Justiţiei, un cetăţean sau apatrid va deveni cetăţean al ţării noastre în schimbul unei contribuţii nerambursabile la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă.

„Valoarea minimă a contribuţiei nerambursabile la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă constituie echivalentul a 100 mii de euro, iar valoarea minimă a investiţiei, în cel puţin unul din domeniile de dezvoltare strategică a Republicii Moldova, constituie echivalentul a 250 mii de euro. Contribuţia la Fondul de investiţii publice pentru dezvoltare durabilă se varsă în monedă naţională, euro, franci elveţieni sau dolari SUA, la contul bancar al Instituţiei publice „Fondul de Dezvoltare Durabilă Moldova”, se spune în proiect.

Domeniile de dezvoltare strategică ale Republicii Moldova sunt următoarele: 1) dezvoltarea sectorului imobiliar prin procurarea şi deţinerea în proprietate, pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 60 de luni, a unui sau mai multor bunuri imobile cu valoare de piaţă totală, la data efectuării investiţiei, de cel puţin 250 mii de euro; 2) dezvoltarea sectorului financiar public şi a investiţiilor publice prin procurarea şi menţinerea în proprietate a valorilor mobiliare de stat emise în acest scop, pentru o perioadă de cel puţin 60 de luni, în valoare de cel puţin 250 mii de euro. 

Proiectul prevede şi condiţiile de bună reputaţie economică şi financiară pe care cetăţeanul străin sau apatridul care solicită cetăţenia RM trebuie să le aibă: nu este condamnat şi nu are antecedente penale, inclusiv stinse, pentru comiterea faptelor de spălare a banilor, finanţarea terorismului, muncă forţată, încălcarea regulilor de protecţie a muncii, încălcarea drepturilor de proprietate industrială, furt, escrocherie, delapidarea averii străine, cauzare de daune prin înşelăciune sau abuz de încredere, dobîndirea sau comercializarea bunurilor despre care se ştie că au fost obţinute pe cale criminală, fabricarea sau punerea în circulaţie a semnelor băneşti false sau a titlurilor de valoare false, etc.

Iniţiativa a fost criticată dur de societatea civilă. Potrivit experţilor Transparency International – Moldova, mecanismul desenat, ce urmează a fi trecut prin Guvern, „ar putea legaliza interesele clare de oficializare a unor fluxuri financiare de origine dubioasă, implicând instituţiile statului şi cetăţenii Republicii Moldova în noi scheme de cămătărie prin intermediul emiterii de instrumente de datorie publică internă”.

Aceştia atenţionează partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, inclusiv FMI şi BM, asupra intenţiei guvernanţilor moldoveni de a pune valorile mobiliare de stat la dispoziţia unor potenţiali investitori cu mijloace de origine frauduloasă, care ar putea intra ulterior în circuitul financiar internaţional şi regional.

Anterior, DW a scris că Igor Dodon a vorbit cu mult timp în urmă, la o întâlnire la Moscova, cu un grup de potenţiali investitori ruşi despre avantajele descrise abia acum în proiectul pregătit pentru Guvern de către Ministerul Justiţiei. El încerca să-i convingă pe potenţialii investitori ruşi să dobândească cetăţenia moldovenească prin investiţie „deoarece, cu paşaportul moldovenesc, poţi merge fără vize în Europa. Săptămâna viitoare se va decide suma...”, le spunea atunci Dodon antreprenorilor ruşi. „Obţineţi cetăţenia Moldovei şi, respectiv, dreptul de a circula fără vize în Europa”.