Astfel, urmează să fie creat un sistem poliţienesc dual, cu delimitarea clară a atribuţiilor de menţinere, asigurare şi restabilire a ordinii publice, evitând dublările de competenţe între Poliţie şi Trupele de Carabinieri.
 
La etapa iniţială a reformei, sarcinile de asigurare a ordinii publice vor fi atribuite, atât poliţiei, cât şi carabinierilor. Ulterior, la atingerea nivelului necesar de dotare cu echipament şi tehnică specială, carabinierii vor prelua misiunile de restabilire a ordinii publice în situaţii de tulburări şi tensiuni interne, pe întreg teritoriul ţării.
 
Totodată, militarii în termen vor fi înlocuiţi treptat cu personal profesionalizat, astfel încât la finele anului 2020 ponderea militarilor angajaţi pe bază de contract să ajungă la 100%. În acest sens, se va pune accent pe instruirea personalului, elaborarea ghidului carierei carabinierilor şi modernizarea capacităţilor de participare la misiunile şi operaţiunile desfăşurate sub egida Uniunii Europene şi organizaţiilor internaţionale.
 
Costurile pentru implementarea Planului de acţiuni al Strategiei vor fi acoperite din bugetul de stat şi din fondurile oferite de partenerii de dezvoltare.