Responsabilii de desfăşurarea proiectului în ţara noastră spun că membrii organizaţiilor neguvernamentale trebuie să se implice mai întâi în schimbarea mentalităţii populaţiei pentru un trai mai bun.

Reprezentanţii societăţii civile, veniţi din toate raioanele republicii, speră să stabilească prin acest proiect relaţii de colaborare cu asociaţiile obşteşti din Estonia. Durata de implementare a acestui proiect de colaborare în domeniul promovării bunei guvernări este de cinci luni, iar valoarea totală - de 15 mii de euro, finanţare nerambursabilă din partea Ministerului de Externe al Estoniei.