Acest decalaj se datorează nivelului mai înalt al mortalităţii premature a bărbaţilor, în special a celor în vârstă aptă de muncă. Rata mortalităţii pe medii de reşedinţă determină anumite diferenţe şi în durata medie a vieţii a locuitorilor din mediul urban şi rural. Astfel, bărbaţii din mediul urban trăiesc în medie mai mult cu 4,2 ani comparativ cu cei din mediul rural, iar în cazul femeilor acest decalaj este de 3,7 ani.

Din numărul populaţiei stabile al Republicii Moldova, la 1 ianuarie 2016 (3553,1 mii persoane), 51,9% constituie femeile, iar 48,1% respectiv bărbaţii.

Bărbaţii predomină în grupele de vârstă 0-15 ani şi populaţia în vârstă aptă de muncă, respectiv 51,8% faţă de 48,2% pentru femei. Însă, diferenţele sunt mai accentuate în cazul populaţiei care a depăşit vârsta aptă de muncă, ponderea femeilor fiind de 69% comparativ cu 31% pentru bărbaţi.

Datele statistice mai arată că femeile se căsătoresc mai timpuriu decât bărbaţii. Vârsta medie a femeii la prima căsătorie este de 25,4 ani, iar la bărbaţi de 28 ani. 

Bărbaţii mai des se recăsătoresc după divorţ decât femeile, însă ponderea femeilor văduve recăsătorite în total persoane văduve este mai înaltă faţă de bărbaţi.

Statistica mai arată că femeile au un nivel de instruire mai mare decât al bărbaţilor, însă rata de ocupare în rândul femeilor este mai mică decât cea a bărbaţilor. 

Femeile ocupate au un nivel de studii mai înalt decât bărbaţii, lucrează preponderent în sectorul serviciilor şi  într-o măsură mai mare preferă activităţi salariate şi locuri de muncă formale.

Potrivit BNS, femeile câştigă în medie cu 13% mai puţin ca bărbaţii, cele mai mari discrepanţe ale câştigurilor femeilor şi bărbaţilor sunt în activităţi financiare, comunicaţii şi industrie.