Decizia a fost luată în urma mai multor plângeri, potrivit cărora aceste liste conţin date cu caracter personal precum: numele şi iniţialele prenumelor şi suma datorată, iar de multe ori, apare indicat şi numărul apartamentului.

Totodată, se recomandă atenţionarea verbală a restanţierilor, remiterea scrisorilor de atenţionare prin poştă, prin depunerea scrisorilor nemijlocit de către membrii organelor administrative ale asociaţiilor în cutiile poştale din cadrul blocului sau prin înmânare directă.

Gestionarii fondurilor locative urmează să fie informaţi despre această decizie în termen de 30 de zile.