În 2017, beneficiari ai legii 2% sunt 415 asociaţii obşteşti, fundaţii sau instituţii private care desfăşoară activităţi de utilitate publică şi 72 de culte religioase. Acestea s-au înscris în concurs până la 30 septembrie 2016, în baza unui apel public. La sfârşitul anului 2016 a fost făcută publică lista cu beneficiari, pe care o puteţi analiza, accesând www.justice.gov.md.

Atunci când alegeţi să direcţionaţi 2% din impozitul de venit către o organizaţie sau cult religios, trebuie să conştientizaţi că acest fapt nu afectează bugetul personal şi nicidecum nu reprezintă o donaţie. Este o simplă „operaţie” prin care aceste două procente din suma impozitului pe venit calculat, nu vor fi adăugate la bugetul de stat, ci direcţionate către un beneficiar selectat tot de către dvs.

Procedura de desemnare procentuală este una relativ simplă. Aceasta poate fi efectuată prin mai multe moduri: prezentându-vă la oficiile teritoriale ale FISC; accesând, descărcând, completând şi expediind formularul de tip CET15, în formă electronică, în cazul în care dispuneţi de semnătură electronica sau să depuneţi declaraţia şi prin poştă.

Printre beneficiari ai desemnării procentuale se regăseşte şi Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova. Astfel, dacă doriţi să contribuiţi la dezvoltarea sectorului de tineret, vă încurajăm să redirecţionaţi 2% din impozitul dumneavoastră către CNTM. 

Igor Ciurea, secretarul general al Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova, este de părere că, pe lângă faptul că direcţionarea procentuală reprezintă o modalitate prin care organizaţiile pot iniţia campanii de colectare de fonduri, aceasta mai este şi o posibilitate prin care cetăţenii se pot implica direct în administrarea bugetului de stat. „Mecanismul de 2% este nu doar o sursă alternativă de finanţare a activităţilor asociaţiilor obşteşti şi cultelor religioase, ci şi un mod de consolidare a relaţiilor dintre aceste organizaţii şi populaţia Republicii Moldova, de responsabilizare şi coordonare a priorităţilor organizaţiilor cu adevărate necesitaţi şi probleme sociale”, a declarat acesta.

Resursele colectate din cadrul acestei campanii, vor fi utilizate în implementarea următoarelor activităţi:

  • sporirea transparenţei în educaţie prin crearea şi consolidarea asociaţiilor părinteşti; 
  • creşterea rolului tinerilor în guvernarea şcolilor prin implicarea acestora în luarea deciziilor; 
  • reducerea taxelor informale din învăţământul preuniversitar prin educarea elevilor, părinţilor şi profesorilor privind riscurile acestora; 
  • sporirea calităţii educaţiei prin promovarea învăţământului centrat pe elev; 
  • alte priorităţi în domeniul educaţiei conform Strategiei CNTM 2014-2020.   
Pentru mai multe detalii în ce priveşte semnificaţia, procedura sau beneficiarii Legii 2%, vă încurajăm să accesaţi pagina de Facebook a Consiliului Naţional al Tineretului din Moldova. Orice contribuţie CoNTează şi va fi apreciată! Fii eroul nostru, al tinerilor din întreaga ţară, direcţionează 2% pentru educaţia tinerilor.