Genericul evenimentului este „Apele uzate”, fiind de fapt o referire la aspectul de a reduce cantitatea şi reutilizarea secundară a apelor uzate pentru a proteja resursele globale de apă.

La nivel global, marea majoritate a apelor uzate din casele noastre, oraşe, industrie şi agricultură se revarsă înapoi spre natură, fără a fi tratate sau reutilizate – astfel, poluând mediul şi risipind resursele. În loc să risipim apele uzate, trebuie să reducem cantitatea acestora şi să le reutilizăm.

În Republica Moldova, deversarea apelor uzate de la consumatori se efectuează prin reţele de evacuare a apelor uzate, care nu acoperă totalmente localităţile ţării. Calitatea apelor deversate nu corespunde cerinţelor de deversare, cu excepţia unor instalaţii cu capacităţi mici noi construite sau modernizarea celor existente cu tehnologii noi. Depăşiri ale concentraţiilor maxime admise de poluanţi în apele uzate epurate se depistează la amoniu, substanţe în suspensii, substanţe organice şi la parametrii microbiologici (E. coli, enterococi, Salmonella).

De menţionat că 97% de localităţi din zonele urbane din ţară sunt dotate cu staţii de epurare a apelor uzate, iar în mediul rural canalizarea şi epurarea apelor uzate sunt efectuate doar la 8% din localităţi.

În municipiul Chişinău, conform datelor prezentate de către Administraţia Publică Locală (APL), oferta de apă per persoană este de 300 litri în 24 de ore.

Din numărul total al populaţiei din spaţiul urban, au acces durabil la surse sigure de apă potabilă 93,4%, din spaţiul rural – doar 30,3%.