Astfel, în urma concursului organizat de Academia de Ştiinţe a Moldovei, 20 de doctoranzi au fost selectaţi pentru Burse de Excelenţă, în valoare de 2500 de lei, iar 7 candidaţi au fost stabiliţi drept beneficiari ai Burselor Nominale, a câte 2000 de lei fiecare. 

Prioritate la concurs au avut candidaţii cu media mai mare la examenele de doctorat, care au publicaţii în revistele de specialitate, sunt autori de brevete de invenţie sau participanţi la conferinţe naţionale şi internaţionale.

Concursul de obţinere a Bursei s-a desfăşurat în scopul motivării participanţilor pentru efectuarea cercetărilor cu impact şi publicarea rezultatelor ştiinţifice obţinute. Bursele obişnuite pentru doctoranzi constituie în medie o mie de lei.