Potrivit reprezentanţilor primăriei este vorba de opt funcţii vacante de şefi de la Direcţia generală finanţe, Direcţia generală transport public şi căi de comunicaţie, Direcţia generală comerţ, alimentaţie publică şi prestări servicii, Direcţia generală educaţie, tineret şi sport, Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului, Direcţia generală a Fondului municipal de susţinere socială a populaţiei şi Direcţia agricultură şi alimentaţie. De asemenea, funcţia de şef al Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale este temporar vacantă.

În prezent, funcţiile de conducători ai subdiviziunilor respective se asigură prin interimat. În cazul ocupării acestor funcţii prin concurs, funcţionarii ce asigură interimatul vor reveni în funcţiile de bază exercitate anterior.

În acelaşi timp, conducătorii mai multor întreprinderi municipale activează în baza contractelor individuale de muncă încheiate pe o perioadă determinată, care expiră în timpul apropiat. Este vorba de managerii ÎM Regia „EXDRUPO", ÎM „Centrul de găzduire şi orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil", ÎMGFL nr. 7, ÎM „Regia Autosalubritate", ÎM „Regia transport electric Chişinău" şi ÎM Reţele electrice de iluminat „Lumteh".