Numărul de studenţi în instituţiile de stat a fost de 55,3 mii de persoane, adică peste 84 la sută din totalul studenţilor.

Comparativ cu anul de studii precedent, numărul de studenţi s-a diminuat atât în instituţiile de stat – cu peste 10 la sută, cât şi în cele nestatale – cu peste 19 la sută.

Numărul studenţilor care îşi fac studiile în instituţiile de stat în bază de contract s-a micşorat cu 4,1 mii persoane faţă de anul de studii precedent, în învăţământul cu frecvenţă  cu 2,4 mii persoane, iar în cel cu frecvenţă redusă – cu 1,7 mii.

De asemenea, a scăzut şi numărul studenţilor care îşi fac studiile cu finanţare din buget, cu 2,6 mii persoane. În acelaşi timp, ponderea studenţilor care îşi fac studiile în bază de contract în aceste instituţii a rămas superioară ponderii studenţilor bugetari, respectiv 58% şi 42%.

Analiza distribuţiei pe sexe, indică o pondere mai mare a populaţiei feminine (58,1%) faţă de cea masculină (41,9%).

Reţeaua instituţiilor de învăţământ superior este formată din 29 unităţi, inclusiv 19 instituţii de stat şi 10 – nestatale.

Majoritatea instituţiilor de învăţământ superior îşi au sediul în municipiul Chişinău – 25 unităţi şi câte o unitate – în municipiile Bălţi, Cahul şi Comrat, şi oraşul Taraclia.