Dotarea acestui centru cu echipament de efectuare a expertizelor medico-legale în pretinse cazuri de tortură a fost planificată încă în anul 2011. Astfel, potrivit Planului de acţiuni pentru implemenatrea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016, echipamentul ar fi trebuit să fie funcţional încă la sfârşitul anului 2014.


Echipamentul medical stocat în depozitul CML

Aparatele au fost cumpărate cu 9,8 milioane de lei în anul 2013, dar nu sunt funcţionale nici astăzi, au constatat auditorii Curţii de Conturi. “De facto, echipamentul nu este funcţional timp de 3 ani, fiind depozitat, deoarece în prealabil factorii de decizie nu au verificat existenţa unor spaţii amenajate corespunzător pentru amplasarea laboratorului de expertiză genetică care să corespundă standardelor şi cerinţelor de funcţionare”, se spune în Raportul Curţii de Conturi.

Directorul CML spune că nu este obligat să răspundă despre cum au fost gestionaţi banii publici

Întrebat de ce a fost necesară procurarea echipamentului înainte de a pregăti spaţiul pentru laborator, directorul CML Valeri Sacviuc s-a arătat foarte iritat de întrebare. “Eu nu sunt obligat să vă răspund. Toate observaţiile făcute de auditori vor fi explicate. Doar atât vă pot spune: Republica Moldova va avea un astfel de laborator”, a explicat funcţionarul pentru Moldova Curată.

Auditorii au mai constatat că în spaţiul european, Republica Moldova este unica ţară care nu dispune de un asemenea echipament, iar astfel de expertize se efectuează în România. “Bunăoară, în perioada anilor 2014-2016, la solicitarea Procuraturii Generale, în România au fost efectuate cca 173 de expertize medico-legale, în mod gratuit, în baza dialogurilor colegiale. Funcţionarea unui astfel de echipament ar permite descoperirea crimelor deosebit de grave, de o rezonanţă majoră, precum şi ar reduce timpul de efectuare a acestor analize”, se mai menţionează în Raportul Curţii de Conturi.

Uniunea Europeană a finanţat majoritatea acţiunilor planificate în Strategie. Astfel, UE a decis să ofere un sprijin financiar de 60,0 mil. euro, inclusiv 58,2 mil. euro - sub formă de suport bugetar, şi 1,8 mil. euro – sub formă de asistenţă tehnică. Potrivit Acordului de finanţare, UE a mai scăzut din acest cuantum, iar mijloacele financiare au fost debursate în funcţie de gradul de utilizare a acestora.