Verificările operate au relevat faptul că unitatea de transport în care au fost găsite mărfurile a tranzitat frontiera prin postul vamal Cahul, fiind identificat şi inspectorul care a efectuat controlul vamal al respectivului autovehicul. Totodată, conform raportului de evaluare elaborat de către subdiviziunile specializate, valoarea în vamă a mărfurilor nedeclarate se cifrează la circa 22 000 lei.

Astfel, potrivit rezultatelor anchetei de serviciu, angajatul vizat a efectuat un control superficial al unităţii de transport, fapt ce a favorizat trecerea peste frontiera vamală a mărfurilor reţinute ulterior.

Considerând gravitatea încălcării admise şi prejudiciul adus bugetului de stat, Comisia de Disciplină a Serviciului Vamal a decis eliberarea din serviciu a angajatului menţionat.