Acestea urmează a fi stocate pe o platformă de depozitare instituţională electronică, care va fi accesibilă on-line.
 
Arhiva Parlamentului Republicii Moldova conţine peste 2 000 de dosare, un dosar conţinând aproximativ 300 de file. Biblioteca Parlamentului are un fond de carte de circa 5 000 de exemplare şi 120 de denumiri şi ediţii periodice.
 
Procesul de digitizare a arhivei şi bibliotecii Parlamentului are loc în cadrul proiectului ”Conceptul arhivei digitale a Parlamentului Republicii Moldova”, implementat cu suportul PNUD Moldova.