Încăperile de pe str. Bucureşti 35, lit. A şi B, cu o suprafaţă de 501,4 m.p., au fost transmise în folosinţă Direcţiei Sănătate pe un termen de zece ani, fără drept de privatizare. Oficiul teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a stabilit ulterior că aceste spaţii nu sunt înregistrat în Registrul bunurilor imobile şi de aceea CMC nu avea dreptul să le transmită în folosinţă unei alte entităţi.

Pentru că CMC a refuzat să-şi anuleze decizia de transmitere în folosinţă a încăperilor, Oficiul teritorial Chişinău al Cancelarie de Stat a atacat hotărârea în instanţă. Pe 11 ianuarie curent, Curtea Supremă de Justiţie a adoptat o încheiere irevocabilă prin care a stabilit că decizia CMC a fost ilegală. Acum încăperile urmează a fi transmise înapoi la balanţa CMC.

Centrul de Investigaţii Jurnalistice a publicat anterior o anchetă despre terenuri şi clădiri transmise în locaţiune de către CMC către diferite companii şi asociaţii. Mai târziu, multe dintre aceste bunuri imobile au ajuns în proprietate privată.