Dezvoltarea economică precară, procentul de salariaţi redus la nivele critice (40% din populaţia activă, comparativ cu 65% media pe UE), face ca necesitatea de investiţii directe în economia naţională să reprezinte obiectiv cheie al Guvernului Moldovei.

La momentul actual industria IT şi industria auto sunt lideri mondiali in ceea ce priveşte expansiunea investiţională. Aceste sectoare trebuie să devină obiective cheie de atragere a investiţiilor şi pentru Republica Moldova. Anumiţi paşi în această direcţie au fost efectuaţi, Agenţia MIEPO a fost uşor revigorată, dar oricum este cu mult sub nivelul necesar, Ministerul Economiei colaborează mai intens cu Ministerul Afacerilor Externe pentru relocarea şi fortificarea ataşaţilor comerciali pentru a asigura atragerea investiţiilor străine directe. Ministerul Economiei depune eforturi sporite pentru îmbunătăţirea mediului investiţional. Este părerea exprimată în cadrul emisiunii „60 de minute de realism economic” de către experţii IDIS Viitorul, Sergiu Gaibu şi Adrian Ciofu, consultant naţional în cadrul proiectului Băncii Mondiale privind ameliorarea competitivităţii.

Potrivit lui, există şi unele oaze prielnice atragerii investiţiilor în Republica Moldova. „Avem Zonele Economice Libere (ZEL), care asigură o stabilitate sporită a cadrului legal, un cadru ce limitează abuzul din partea funcţionarilor de stat ceea ce asigură predictibilitatea regulilor de joc. Astfel anume în ZEL au fost atraşi investitori importanţi care au creat mii locuri de muncă şi au adus o cultură economică modernă. Acestea reprezintă un model de succes care trebuie replicat pe întreg teritoriul ţării”, a spus Sergiu Gaibu.

La rândul său, Adrian Ciofu susţine că Republica Moldova este o ţară mai curând necunoscută în mediul investiţional internaţional. „Chişinăul trebuie să asigure resurse suficiente şi un plan de acţiuni consecvent cel puţin pe termen mediu pentru a garanta rezultate la crearea unei imagini atractive investitorilor pentru Moldova. Orice efort de promovare este necesar să fie susţinut în timp”.

Potrivit experţilor în industria constructoare de maşini avem potenţial mare de creştere. Un exemplu sunt companiile Draexlmaier şi Lear Corporation, iar în următorii ani, vom simţi efectul pozitiv al noilor companii care deja au demarat proiectele investiţionale, cum ar fi giganţii japonezi Sumitomo şi Fujikura.