Aflarea pe teritoriul ţării a vehiculelor înmatriculate în străinătate, fără certificatul care atestă achitarea vinietei pentru o perioadă mai mică de şapte zile se sancţionează cu amendă de 2 000 de lei. Săvârşirea repetată a contravenţiei de către o persoană fizică, în cursul aceluiaşi an calendaristic, se sancţionează deja cu o amendă de 2 600 lei, iar persoana juridică achită o amendă de 4 000 de lei.

În cazul perioadei mai mari de şapte zile se sancţionează cu amendă de 2 600 de lei, iar săvârşirea repetată a aceleiaşi contravenţii de către o persoană fizică se sancţionează cu o amendă de 3 mii de lei, iar pentru o persoană juridică se aplică amendă de 6 mii de lei.

Totodată, menţionăm că până la 1 aprilie 2017, în calitate de punct autorizat de achitare a taxei pentru folosirea drumurilor naţionale de către autovehiculele înmatriculate în străinătate este desemnat locul aflării organului vamal.