„Doar 12 din 32 recomandări au fost executate până la ziua de azi. Mai mult, din cele 7 recomandări acceptate în  legislaţia electorală şi implementate, putem deduce un număr de 5 recomandări care au fost implementate cu abateri de la norma legală sau amânări. Printre aceste abateri se numără caracterul ”independent” al Comisiei naţionale de constituire a circumscripţiilor uninominale, delimitarea circumscripţiilor cu condiţia nedepăşirii devierii de 10% a numărului de alegători, constituirea circumscripţiilor peste hotare, criterii ”clare” pentru constituirea circumscripţiilor pentru regiunea transnistreană, precum şi eliberarea cazierelor de integritate pe exemplul alegerilor locale noi”, menţionează experţii în analiză.

Mai mult, în studiu se menţionează că procesul netransparent şi pe alocuri contrar prevederilor legale de implementare a recomandărilor, la etapa dată, creează suspiciuni rezonabile privind integritatea şi caracterul discreţionar al acţiunilor de implementare pe viitor a recomandărilor. Pe lângă aceasta, abaterile ar putea pune în pericol buna desfăşurare a alegerilor în baza noilor prevederi legale.

„De cealaltă parte, conform sintezei realizate de către Parlament, toate recomandările identificate de către autoritatea legislativă în textul Opiniei comune au fost executate. Însă, analiza Asociaţiei demonstrează că acest rezultat a fost obţinut datorită, pe de o parte, autoaprecierii pozitive pe toate recomandările incluse în analiza Parlamentului, iar pe de altă parte, prin omiterea anumitor recomandări ale experţilor din Opinia comună a Comisiei de la Veneţia şi a OSCE/ODIHR”, spune Promo-LEX.

„O atenţie aparte merită să fie acordată recomandării cu privire la necesitatea unui consens larg în societate pe subiectul sistemului electoral mixt. Or, reieşind din conţinutul evenimentelor politice din Republica Moldova, precum şi în baza dezbaterilor electorale organizate de către Asociaţie, deducem lipsa unui consens larg pe acest subiect. Dimpotrivă, constatăm că este vorba de un principiu de divizare a societăţii. În plus, sondajele de opinie, realizate inclusiv la comanda Promo-LEX, indică spre faptul că sistemul electoral mixt nu se bucură de aprecierea majorităţii populaţiei”, se mai reflectă în analiză.