Potrivit hotărîrii CEC, cuantumul subvenţiei lunare pentru fiecare vot valabil exprimat acordat partidelor politice şi blocului electoral în cadrul alegerilor parlamentare din 30 noiembrie 2014 este de circa 1,11 lei, iar cuantumul subvenţiei lunare pentru fiecare vot valabil exprimat la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 este de circa 0,47 lei.

Subvenţiile alocate de la bugetul de stat vor fi virate lunar în conturile bancare special destinate în acest sens deschise de către partidele politice.

Partidele au obligaţia de a prezenta lunar, până la data de 10 a fiecărei luni, în formă electronică, informaţia lunară privind cheltuielile partidului din subvenţiile de la bugetul de stat, conform modelului aprobat prin Regulamentul privind finanţarea activităţii partidelor politice.