„Hotărârea Guvernului este orientată spre evitarea unui blocaj instituţional la Ministerul Apărării”, explică într-un comunicat Serviciul de Presă al Guvernului. 

Potrivit Guvernului, Curtea Constituţională s-a expus parţial asupra acestei probleme, dar nu în măsura excluderii oricărei interpretări ambigue.

Astfel, Hotărârea Curţii Constituţionale nr. 15 din 23 martie 1999 specifică că exercitarea atribuţiei de numire a Guvernului de către Preşedintele Republicii Moldova, în baza votului de încredere acordat de Parlament, este obligatorie şi nu depinde de voinţa Preşedintelui ţării. Preşedintele nu poate refuza numirea Guvernului, ea trebuie să fie conformă exigenţelor ce rezultă din votul de încredere acordat de Parlament.

 Totodată, Curtea a concluzionat că Preşedintele Republicii Moldova nu este în drept să refuze numirea Guvernului, chiar dacă nu este de acord cu componenţa nominală a acestuia. Neexecutarea atribuţiilor constituţionale de către Preşedintele ţării ar conduce în acest caz la încălcarea principiului separaţiei şi colaborării puterilor în stat stipulat de art. 6 din Constituţie.