El va evalua măsurile întreprinse de Moldova de investire a resurselor necesare pentru a consolida comemorarea şi studierea Holocaustul într-un context local, în scopul promovării spiritului de toleranţă, umanism şi respect reciproc.
 
Ravinul Baker va avea întrevederi cu mai mulţi oficiali, reprezentanţii societăţii civile, inclusiv reprezentanţi ai Comunităţii Evreieşti din Moldova.