Experţii recomandă autorităţilor de la Chişinău să permită finanţarea partidelor politice de către cetăţenii RM din străinătate, stabilind cerinţe adecvate de transparenţă şi supraveghere strictă. Precizăm că în 2015, Parlamentul a modificat legea astfel ca partidele politice să nu mai poată fi finanţate din bani proveniţi de peste hotare.

„Ţinând cont de aspiraţiile europene ale RM, trebuie de remarcat că aceste dispoziţii par foarte problematice în ceea ce priveşte principiile UE privind libertatea circulaţiei. În plus, rapoartele Misiunii OSCE au remarcat faptul că interzicerea donaţiilor din afara ţării pot constitui o restricţie disproporţionată în ceea ce priveşte participarea politică”, remarcă avizul Comisiei de la Veneţia.

Experţii notează că o parte semnificativă a cetăţenilor moldoveni, care lucrează în străinătate şi sunt eligibili să voteze, nu pot folosi resursele financiare câştigate legal în străinătate, pentru a susţine politica partidelor sau a campaniilor electorale desfăşurate în ţară.

„Actualul regulament interzice şi cetăţenilor moldoveni care sunt membrii unui partid politic şi care obţin venituri dintr-o activitate în străinătate să plătească taxe de membru din aceste venituri. Astfel, anumite partide care au fost sprijinite de cetăţeni moldoveni stabiliţi în străinătate au fost lipsite dintr-o sursă importantă de venit”, spun specialiştii Comisiei de la Veneţia.

În avizul Comisiei se atenţionează că mai multe amendamente introduse în legislaţie în perioada 2013-2017 au condus la unele inconsecvenţe în cadrul juridic şi au introdus unele dispoziţii care sunt dificil de aplicat în practică şi, prin urmare, nu sunt eficiente.

„Lipsa unei monitorizări cuprinzătoare şi a unei aplicări insuficiente a normelor par a fi principalele preocupări. În acest sens, trebuie subliniat faptul că reforma efectivă a finanţării politice în Republica Moldova nu este doar o chestiune de adoptare a textelor legislative, ci depinde de voinţa politică şi de implementarea practică a prevederilor pentru crearea unui sistem cu adevărat transparent şi condiţii echitabile pentru toate partidele politice. Este esenţial ca orice nou regulament să fie interpretat în aşa fel încât să poată fi pus în aplicare în mod eficient”, se spune în avizul Comisiei.

Totodată, în contextul actual este nevoie de reducerea suplimentară a plafoanelor anuale pentru donaţiile private către partidele politice şi concurenţii electorali.

Comisia de la Veneţia mai recomandă sporirea semnificativă a supravegherii şi aplicării regulilor privind finanţarea partidelor şi campaniilor.

„Comisia Electorală Centrală ar trebui să primească suficiente resurse, inclusiv un număr corespunzător de personal specializat în auditul financiar, precum şi un mandat şi o obligaţie clară de a audita rapoartele financiare ale partidelor politice şi ale concurenţilor electorali, să verifice exactitatea informaţiilor transmise, să iniţieze investigaţii privind posibile nereguli şi să utilizeze competenţe sporite pentru coordonarea cu autorităţile de aplicare a legii şi cu alte organisme relevante”, se spune în aviz.

Mai este recomandată consolidarea unui regim al sancţiunilor pentru încălcarea regulilor de finanţare a partidelor şi a campaniilor electorale.