Omul politic, dacă mai putem spune acum aşa, care a ieşit învingător în alegerile prezidenţiale printr-un concurs de circumstanţe ruşinoase şi un sufragiu practic de puţin peste 28 la sută din numărul celor cu drept de vot, care a declarat că va fi un preşedinte al tuturor şi a jurat la inaugurare că va pleda pentru unitate în societate, pentru dezvoltarea Republicii Moldova, pentru relaţii apropiate cu Uniunea Europeană şi Federaţia Rusă, la numai câteva zile îşi calcă propriul jurământ prin promisiunea de a denunţa Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, prin depuneri de coroane la monumentul cazacilor mercenarilor ce au declanşat războiul de pe Nistru, sfidând astfel memoria apărătorilor Independenţei, aduce felicitări cordiale unui aşa-zis preşedinte al formaţiunii separatiste, nerecunoscute de nici un stat, nici chiar de Federaţia Rusă, şi comite declaraţii prin care închină ţara liderului de la Kremlin, trădând astfel întreaga istorie a propriului popor.

La Chişinău preşedintele Dodon cere guvernului să anuleze legea prin care pune miliardul furat pe spatele poporului, iar la Moscova, în faţa conducerii „Gazprom”-ului, pune pe umerii cetăţenilor Republicii Moldova datoria de şase miliarde dolari pentru gazele consumate de regimul separatist de la Tiraspol. O soluţie prin care „economistul” Dodon îngroapă definitiv economia şi aşa sarbădă a republicii şi pune pe bejenie şi restul locuitorii care au mai rămas să trăiască pe acest teritoriu trădat de asemenea politicieni.

La Chişinău preşedintele Dodon se năpusteşte asupra spiritului unionist tot mai pronunţat, care asigură cea mai scurtă cale de integrare în Uniunea Europeană, iar la Moscova fanariotul Kremlinului Igor Dodon aprobă planul lui Putin de federalizare a Moldovei prin varianta Memorandumului Kozak, care de fapt aduce Republica Moldova din nou în vasalitatea imperiului moscovit şi acceptă ocuparea ei de către armata a 14-ea. Comentariile ostentative, scandaloase şi triviale ale unui duplicat a hărţii de la 1790 a Principatului Moldovei este constituie şi ele un act grosolan de încălcare nu numai a cutumelor diplomatice, dar şi a bunelor cuviinţe în relaţiile cu România, un vădit comportament extremist-iredentist, o interpretare falsă, dacă nu chiar o necunoaştere crasă a istoriei propriei ţări. În sfârşit, să-ţi vinzi ţara pe câteva pe nişte promisiuni de ridicare a embargoului mai degrabă politic, decât economic, are nu se ştie de vor fi onorate, este, în opinia noastră, semnatari ai Declaraţiei de Independenţă, un adevărat act de înaltă trădare.

Consiliul de Administrare al AO „Parlamentul-90” dezaprobă toate declaraţiile halucinante ale preşedintelui Dodon şi consideră că prin asemenea comportament nedemn sfidează grosolan – şi nu pentru prima dată! –  Constituţia Republicii Moldova, în speţă Hotărârea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova nr. 24  din  9 octombrie 2014, care specifică expres: „În sensul Declaraţiei de Independenţă şi articolului 1 din Constituţie, orientarea spre spaţiul valoric democratic european este un element definitoriu al identităţii constituţionale a Republicii Moldova”,


Consiliul de Administrare al Asociaţiei „Parlamentul-90”.

19 ianuarie 2017