La această decizie a ajuns Comisia Naţională de Integritate, care s-a autosesizat în urma apariţiei informaţiilor în presă, potrivit cărora familia Beţişor a obţinut un venit de circa 1 milion de lei la nuntă.

„Decizia Comisiei a fost de nu a iniţia proceduri de control, deoarece procurorul Beţişor a fost supusă controlului şi în anul trecut, fără a fi identificate careva abateri”, se arată în hotărârea CNI.

Amintim că Beţişor a intrat în vizorul CNI după ce Ziarul de Gardă a scris că cea care a ajuns să instrumenteze unele dintre cele mai răsunătoare dosare din Republica Moldova a câştigat un milion de lei la nuntă, însă circulă cu maşini împrumutate. 

Potrivit datelor din declaraţia pe venituri şi proprietăţi a procurorului Beţişor, dar şi în cea a soţului acesteia, care lucrează la Fisc, cei doi soţi au obţinut un venit de aproximativ un milion de lei în urma celebrării căsătoriei, care a avut loc în octombrie 2015, într-un local select din Chişinău. Mai exact, ei au câştigat 31 de mii de euro, peste 11 mii de dolari şi 170 de mii de lei. Tot în decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi pen­tru ace­laşi an se arată că Beţi­şor a ridi­cat un sala­riu de peste 96 de mii de lei, cu aproape 10 mii mai mare decât al soţu­lui său.

În sep­tem­brie 2015, cei doi au vân­dut un apar­ta­ment, obţinând un sfert din valoa­rea aces­tuia, mai exact 70,6 mii de lei. Tot­o­dată, în decla­ra­ţia pen­tru anul trecut, Adri­ana Beţi­şor indică un apar­ta­ment de 74 de metri pătraţi, pe care precizează că îl are în folo­sinţă în urma unui con­tract de inves­ti­ţii din anul 2014. În decla­ra­ţie, Adri­ana Beţi­şor a mai trecut trei auto­mo­bile. Pe lângă Toyota Coro­lla, fabri­cată în 2009 şi dobân­dită în 2014, Beţi­şor a indicat două auto­mo­bile Skoda Octa­via, unul produs în 2015, pe care îl conduce în prezent, iar altul fabricat în 2013. Ea scrie că deţine cele trei maşini prin man­dat. Asta înseamnă că automobilele apa­rţin unor per­soane, dar sunt folo­site de alt­ci­neva. Beţişor le-a declarat jurnaliştilor de la Ziarul de Gardă că maşina pe care o conduce i-a fost lăsată de o persoană care se află peste hotare, iar despre celelalte nu a precizat nimic.

Despre Dumi­tru Şubin, soţul Adri­a­nei Beţi­şor, în investigaţie se spune că a fost anga­jat la Fisc în noiem­brie 2012. Peste doi ani, el a fost desem­nat şef inte­ri­mar al Dire­cţiei Antifraudă, în locul lui Vasile Popu­şoi, care a fost reţi­nut în flagrant de CNA şi Procuratura Anticorupţie. Acesta, împreună cu doi interimari, ar fi luat mită în valoare de 135 de mii de dolari şi 100 de mii de lei. Întâm­plă­tor sau nu, din gru­pul de pro­cu­rori care s-au ocu­pat de acel dosar, la etapa ini­ţi­ală, a făcut parte şi Adri­ana Beţi­şor. Solicitată pentru comentarii, ea le-a răspuns celor de la Ziarul de Gardă că nu a existat niciun con­flict de inte­rese, întrucât rechizitoriul pentru dosar a fost întocmit în aprilie 2014, iar potrivit ei, atunci nu se cunoştea cu actualul soţ.