Mâine, deputaţii vor audia conducerea Guvernului, Ministerului Educaţiei, Ministerului Sănătăţii, Centrului Naţional Anticorupţie şi Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor în privinţa alimentării copiilor în instituţiile preşcolare şi de învăţământ din Republica Moldova.

Totodată, Parlamentul va examina raportul Comisiei de anchetă privind situaţia de la Aeroportul Internaţional Chişinău. Deputaţii vor mai supune dezbaterilor modificările Legii privind asigurarea activităţii Preşedintelui Republicii Moldova, Legii cetăţeniei Republicii Moldova, Codului audiovizualului, Legii cu privire la Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat, proiectul de lege privind mormintele şi operele comemorative de război şi cel cu privire la organizarea şi desfăşurarea jocurilor de noroc.

La şedinţa plenară din 9 decembrie, deputaţii vor examina proiectul legii bugetului de stat pe anul 2017, al bugetului asigurărilor sociale de stat şi al fondurilor asigurării obligatorii de asistenţă medicală pentru anul viitor. Parlamentul urmează să decidă asupra ratificării Acordului dintre Republica Moldova şi NATO privind Oficiul de Legătură NATO în Republica Moldova.

Pe agenda dezbaterilor parlamentare de vineri mai figurează o serie de modificări şi completări a Legii cu privire la patenta de întreprinzător, Legii cu privire la reorganizarea instanţelor judecătoreşti, Legii finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale, de creare a Agenţiei recuperarea bunurilor infracţionale, aprobarea bugetului Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare pe anul 2017, proiectul de lege privind liberalizarea capitalului şi stimularea fiscală etc.