19:18
05 Dec 2013
05 Dec 2013 | 10:52
Breaking News
Verdict CC: Denumirea limbii de stat în RM - „limba ROMÂNĂ”
Verdict CC: Denumirea limbii de stat în RM - „limba ROMÂNĂ”
sursa: jurnal.md foto: jurnal.md
Update 15:33 // Denumirea corectă a limbii de stat este „limba română”. Verdictul a fost pronunțat cu puțin timp în urmă de Curtea Constituțională. Astfel, sintagma „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine”, din articolul 13 al Constituției Republicii Moldova, urmează să fie înlocuită cu expresia „limba română”.

„Declarația de Independență este textul primar. În cazul în care există divergențe, textul primar prevalează”, a declarat președintele CC, Alexandru Tănase. „A fost făcută o dreptate limbii române”, a declarat unul dintre autorii sesizării, Ana Guțu.

„Parlamentul este obligat în timp util să schimbe Constituția, în caz contrar, ne vom adresa Curții să explice clar că este o obligație, nu o recomandare”, a spus și Valeriu Munteanu.

Vedeți mai jos textul deciziei Curții Constituționale:

Concluziile Curţii

Audiind argumentele părţilor şi examinând materialele dosarului, Curtea a reţinut că Declaraţia de Independenţă consacră crearea noului stat independent Republica Moldova şi stabileşte temeliile, principiile şi valorile fundamentale ale organizării statale a Republicii Moldova.

Curtea a reţinut că Declaraţia de Independenţă, fiind parte integrantă a Preambulului Constituţiei, are valoare de text constituţional şi face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţional primar şi imuabil al blocului de constituţionalitate.

Curtea a statuat că Declaraţia de Independenţă constituie fundamentul juridic şi politic al Constituţiei, astfel încât nici o prevedere a acesteia din urmă nu poate depăşi cadrul Declaraţiei de Independenţă.

Prin urmare, orice control de constituţionalitate sau interpretare urmează a avea în vedere nu doar textul Constituţiei, ci şi principiile constituţionale enunţate în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova.

Astfel, Curtea a conchis că, în cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează.

Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională a hotărât că, în sensul Preambulului Constituţiei, Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova face corp comun cu Constituţia, fiind textul constituţional primar şi imuabil al blocului de constituţionalitate. De asemenea, Curtea a statuat că, în cazul existenţei unor divergenţe între textul Declaraţiei de Independenţă şi textul Constituţiei, textul constituţional primar al Declaraţiei de Independenţă prevalează. Hotărârea este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

***

Limba de stat a fost mereu o sursă sigură de capital politic pentru deputaţi, împărţind societatea în două tabere. În timp ce unii aleşi spun că vorbesc limba română, alţii - moldoveneasca.

Acum doi ani, liberalul Mihai Ghimpu a propus un proiect de modificare a Constituţiei. Deşi iniţiativa legislativă a fost înregistrată în Parlament, proiectul nu a fost pus în dezbatere niciodată.
15:33 | Update
Verdict CC: Denumirea limbii de stat în RM - „limba ROMÂNĂ”
Denumirea corectă a limbii de stat este „limba română”. Verdictul a fost pronunțat cu puțin timp în urmă de Curtea Constituțională. Astfel, sintagma „limba moldovenească, funcționând pe baza grafiei latine”, din articolul 13 al Constituției Republicii Moldova, urmează să fie înlocuită cu expresia „limba română”. „Declarația de Independență este textul primar. În cazul în care există divergențe, textul primar prevalează”, a declarat președintele CC, Alexandru Tănase. „A fost făcută o dreptate limbii române”, a declarat unul dintre autorii sesizării, Ana Guțu. „Parlamentul este obligat în timp util să schimbe Constituția, în caz contrar, ne vom adresa Curții să explice clar că este o obligație, nu o recomandare”, a spus și Valeriu Munteanu.
Ştiri similare
Нравится
J urnalTV
U ltimele Ştiri de pe JurnalTV