Concursul public a fost desfășurat de Comisia specială, iar capacităţile profesionale ale candidaţilor au fost apreciate în cadrul unui interviu individual, la care au participat şi reprezentanţii societăţii civile.

16 candidați au depus dosarele pentru participare la concurs. Noii membri vor fi selectați pentru un mandat de cinci ani.

Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii este o autoritate publică autonomă, imparţială şi independentă, creată în 2013,.

Instituția are misiunea de prevenire și protecție împotriva discriminării, asigurarea egalității, promovarea oportunităților egale și a diversității.