Precizăm că la această funcție au fost propuși: Oxana Robu, Eugeniu Pșenița, Sergiu Daguța, Nina Arabadji,Stelian Teleucă, Natalia Simciuc.

Pe ordinea de zi a ședinței de astăzi sunt 10 subiecte.

Acestea sunt:

1. Cu privire la desfășurarea concursului pentru suplinirea a 6 funcţii vacante de judecător la Curtea Supremă de Justiție.

2. Cu privire la desfășurarea concursului pentru desemnarea a doi judecători la Curtea Constituțională.

3. Cu privire la avizarea proiectului de hotărîre a Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind publicitatea măsurilor de ocrotire.

4. Cu privire la demersul judecătorului Steliana Iorgov de la Judecătoria Chișinău, referitor la retragerea împuternicirilor menținute pentru examinarea unei cauze.

5. Cu privire la demersul vicepreședintelui interimar al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, Alexandru Sandu, referitor la conferirea gradului de calificare unui judecător.

6. Cu privire la aprobarea dispozițiilor emise de Președintele Consiliului Superior al Magistraturii.

7. Cu privire la demersul CNPAC, referitor la delegarea unui judecător pentru participare la vizita de studiu în Suedia organizată în cadrul Proiectului „Răspunsul multidisciplinar la cazurile de violență față de copii prin crearea serviciului specializat bazat pe modelul Barnahus”, ce va avea loc în perioada 26-30 august 2019.

8. Cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unor judecători pentru participare la activitățile de instruire „Comunicarea și dialogul interprofesional” și „Tehnici și abilități de pregătire și prezentare a unei cauze în instanța de judecată”, ce vor avea loc în perioada 19-20 iulie 2019 și 5-6 august 2019.

9. Cu privire la demersul INJ, referitor la delegarea unui inspector-judecător pentru participare la Școala de vară cu genericul „Consolidarea capacităților justițiarilor de mediu”, ce va avea loc în perioada 13-17 august 2019 la Predeal, România.

10. Cu privire la cererile unor judecători/candidaţi la funcţia de judecător de remitere a materialelor Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor şi/sau Colegiului de selecţie şi Comisiei unice a INJ, pentru o eventuală promovare/numire în funcţie (Lista se anexează).

11. Cu privire la cererile unor preşedinţi şi vicepreşedinţi ai instanţelor judecătoreşti, referitor la acordarea concediului de odihnă anual sau rechemarea din concediul de odihnă anual.

Urmăriți evenimentul.