Potrivit Promo-LEX, cel puțin propunerile de natură tehnică pot fi acceptate de Guvern și votate de Parlament, printre care:

- votarea în afara Republicii Moldova în baza buletinelor de identitate și buletinelor de identitate provizorii, și doar după caz analiza oportunității votării cu acte de identitate cu termen de valabilitate expirat;

- depunerea contestațiilor on-line, prin care alegătorii de peste hotare ar avea posibilitatea să semnalizeze operativ și eficient încălcările produse în ziua alegerilor;

- finanțarea activității partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali de către alegătorii din diasporă, prin instituirea unui plafon maxim rezonabil, după caz.

„Asociația Promo-LEX își exprimă dezamăgirea că autoritățile statului, în speță Parlamentul și Guvernul, subminează autoritatea Curții Constituționale prin ignorarea executării adreselor Înaltei Curți formulate în baza Hotărârii nr.34 din 13 decembrie 2016 “privind confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatului de Preşedinte al Republicii Moldova”, spun experții independenți.

Autorii avizului constată că prevederea, privind oferirea posibilității votării în afara Republicii Moldova în baza actelor de identitate cu termen de valabilitate expirat, „nu corelează cu pct. 12 din Concepția SIAS, aprobată prin Legea nr. 101/2008.

Asociația Promo-LEX constată, cu regret, că drept motivare a respingerii propunerii de modificare a Codului electoral (lege organică), servește lipsa unei dispoziții legale într-o concepție, aprobată prin lege ordinară. Lipsa impedimentelor de ordin tehnic nu a determinat autorii avizului să susțină această propunere, operarea Sistemului Informațional de Stat Alegeri eliminând riscul votării multiple.

Totodată, în privința propunerii privind exercitarea dreptului de vot în baza buletinelor de identitate și a buletinelor de identitate provizorii, autorii avizului nici nu s-au expus. Subliniem că anume această propunere a fost formulată cu diverse ocazii (conferințe, seminare, congrese etc.) de către conaționalii noștri aflați permanent sau temporar peste hotarele țării ca fiind principalul factor care ar facilita prezența la vot.

În ceea ce privește propunerea privind depunerea contestațiilor on-line, autorii avizului la fel nu s-au expus, prevedere datorită căreia alegătorii, care ar vota peste hotare, ar avea posibilitatea să semnalizeze operativ și eficient încălcările produse în ziua alegerilor.

Amintim că în cadrul scrutinului prezidențial, Curtea Constituțională a constatat mai multe deficiențe în Codul electoral în partea ce ține de examinarea contestațiilor, a evidențiat că nu este clară procedura de examinare a contestațiilor formulate în ziua alegerilor, care nu au putut fi depuse în instanța de judecată în aceeași zi.

În privința prevederii privind oferirea posibilității de finanțare a activității partidelor politice, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali de către alegătorii din diasporă, autorii avizului menționează lipsa corelării normei propuse cu art. 41 alin. (1) Cod electoral. Prevederea inclusă în proiectul legii este importantă, mai ales, în cadrul sistemului electoral mixt, în care persoanele aflate în străinătate vor vota pentru candidatul electoral pe circumscripție uninominală, constituită peste hotare.

Luând în considerare că alegătorilor li se garantează drepturi electorale depline, indiferent de locul domiciliului acestora, considerăm că cetățenii Republicii Moldova stabiliți permanent sau temporar peste hotare, trebuie să aibă dreptul să doneze (să susțină) unui anumit partid politic, grup de inițiativă sau concurent electoral, după caz la fel ca și cetățenii care sunt stabiliți în Republica Moldova, prin instituirea unui plafon maxim rezonabil, spun experții.

Avizul la proiectul de lege privind drepturile speciale ale diasporei by Jurnal on Scribd