Pe ordinea de zi figurează mai multe proiecte, printre care aprobarea Avizului asupra amendamentelor la proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pentru anul 2019, aprobarea Avizului asupra proiectului legii pentru modificarea și completarea Legii pentru organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.

Urmăriți în direct ședința.