Concentraţiile maxime momentane cu dioxid de azot au depăşit normele sanitare de 1,1-2,0 ori. Norma medie zilnică sanitară a fost depăşită de 2,3 ori.

Tot astăzi a fost emisă o avertizare de inundații la Cahul.

Direcția Hidrologie prognozează în perioada 12-20 aprilie menținerea nivelului înalt al apei în râul Prut. Astfel, în cursul inferior a râului este risc de subinundare a terenurilor agricole.