Mai exact, autoritățile de la Chișinău vor spune ce au întreprins pe dimensiunea justiției, combaterii corupției, alinierii cadrului normativ la standardele europene, îmbunătățirii mediului de afaceri, dar și în vederea susținerii dezvoltării societății civile.

De asemenea, Consiliul va aborda evoluțiile înregistrate în cadrul Zonei de Liber Schimb Complex și Cuprinzător (DCFTA) și aspectele cooperării economice între UE și Republica Moldova.