DECLARAȚIE

Noi, cetățenii Republicii Moldova, aflați pe teritoriul orașului Parma și Provinciei de Parma, Italia, participanți la Adunarea Publică de Protest în legătură cu invalidarea mandatului de primar general al municipiului Chișinău în rezultatul alegerilor locale noi,

1. Protestăm hotărât împotriva hotărârilor luate de Judecătoria Centru și Curtea de Apel Chișinău privind neconfirmarea legalității alegerilor locale noi desfășurate la 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II). Considerăm aceste decizii ale instanțelor de judecată drept neîntemeiate, abuzive și determinate de starea de subordonare docilă a puterii judecătorești din Republica Moldova față de regimul politic de la guvernare.

2. Ne exprimăm solidaritatea cu acțiunile legitime de protest ale miilor de cetățeni din municipiul Chișinău, cauzate de furtul voturilor lor.

3. Ne exprimăm adânca îngrijorare în legătură cu deteriorarea situației politice din Republica Moldova, determinată de starea de uzurpare a puterii de stat, desfrânarea regimului dictatorial de la guvernare și ignorarea voinței electorale a cetățenilor. Condamnăm campania nedemnă de denigrare a liderilor opoziției, doamna Maia Sandu și domnul Andrei Năstase, și de intimidare a participanților la protestele de masă, desfășurată cu cinism de către organele mass-media aflate la cheremul partidelor puterii. Cerem curmarea imediată a provocărilor periculoase împotriva mișcării protestatare de masă, oricine ar fi autorii și executorii acestora.

4. Respingem planurile regimului de la guvernare privind organizarea unor alegeri parlamentare trucate potrivit unui Cod electoral imperfect, care prevede desfășurarea votării doar într-un singur tur și îngrădește votul egal pentru cetățenii moldoveni aflați în străinătate.

5. Facem apel către magistrații Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova să se conducă exclusiv de spiritul și litera Legii, conform principiului constituțional al separării ramurilor puterii în stat, și să confirme legalitatea alegerilor locale noi desfășurate la 20 mai 2018 (turul I) – 03 iunie 2018 (turul II) și să valideze fără întârziere mandatul de primar general al municipiului Chișinău, obținut de către domnul Andrei Năstase în rezultatul exprimării democratice și clare a voinței a alegătorilor.

6. Cerem Parlamentului să abroge Codul electoral în vigoare, adoptat la comandă politică în detrimentul a sute de mii de cetățeni din Diasporă. Cerem Guvernului și Comisiei Electorale Centrale să organizeze viitoarele alegeri parlamentare în strictă conformitate cu prevederile Constituției Republicii Moldova, normele de drept internațional cu privire la drepturile omului și practica europeană în materie electorală.

7. Solicităm instituțiile europene și statele-membre ale Uniunii Europene să ia act de pericolul grav ce planează asupra cetățenilor moldoveni, să intervină cu hotărâre și promptitudine în vederea soluționării pașnice a actualei crize politice, depășirii stării de uzurpare a puterii de stat și restaurării statului democratic de drept în Republica Moldova.