Votarea s-a produs fără depunerea cererilor în condițiile art.60 alin.(4) al Codului electoral, care stabilește că, în cazul în care alegătorul, din motive de sănătate sau din alte motive temeinice, nu poate veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de votare desemnează, la cererea scrisă a acestuia, cel puţin 2 membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află alegătorul pentru ca acesta să voteze.

Totodată, se încalcă prevederile pt. 1-3 din Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărârea CEC, și anume: în cazul în care alegătorii din motive de sănătate sau din alte motive temeinice (bolnavii care stau acasă, bătrânii), nu pot veni în localul de votare, biroul electoral al secţiei de vot desemnează, la cererea scrisă a acestora, cel puţin doi membri ai biroului care se deplasează cu o urnă de vot mobilă şi cu materialul necesar votării la locul unde se află aceşti alegători.

Andrei Năstase a solicitat în temeiul art.71 – 73 din Codul electoral constatarea încălcării descrise și anularea înregistrării cererilor vizate privind votarea cu urna mobilă.

Contestația a fost depusă la Judecătoria Chișinău, sect. Centru, la Consiliul electoral al circumscripției electorale municipale Chișinău nr.1, la CEC și la Biroul Secției de Votare nr.251.