Permisul de procurare a armelor letale şi neletale supuse autorizării şi după caz, permisul de armă se acordă persoanelor care au pierdut dreptul de deţinere a armelor sau le-a fost anulat permisul de armă, peste o perioadă de 5 ani.

În vederea creării condiţiilor accesibile şi optime pentru cetăţeni, precum şi eficientizării mecanismului de primire a documentelor şi eliberare a actelor permisive pentru autorizarea dreptului de procurare, deţinere, port şi folosire, precum şi pentru transportare a armelor cu destinaţie civilă, sunt stabilite zilele şi orele de audienţă a cetăţenilor.

Astfel, eliberarea actelor permisive pentru armele cu ţeava ghintuită ţine de competenţa Secţiei supravegherea circulaţiei armament a Direcţiei generale securitate publică a Inspectoratului General al Poliţiei, care primeşte la audienţă cetăţenii în fiecare zi de marţi, miercuri, joi şi vineri, de la ora 11:00 la 12:00 şi de la 14:00 la 16:00, (str. Aleea Gării 38, mun. Chișinău, din preajma gării feroviare).

Pentru obţinerea permisului de armă de tip nou, în cadrul conformării posesorului de armă cu ţeava ghintuită, conform Legii nr. 130 din 08.06.2012, este necesar să fie prezentate următoarele documente:

copia buletinului de identitate cu suplimentul;

raportului ofiţerului de sector prin care se confirmă că solicitantul dispune de safeu şi condiţii de păstrare a armei;

certificatul medical eliberat de către medicul narcolog;

certificatul medical eliberat de către medicul psihiatru;

permisul de armă autentic;

dovada achitării tarifului pentru eliberarea permisului de armă, care constituie 260 lei pentru fiecare unitate de armă;

Dacă posesorul armelor întruneşte toate condiţiile legale, se eliberează permis de armă fără termen, care va fi vizat o dată la 5 ani în baza certificatelor medicale privind concluzia narcologică şi psihiatrică, certificatului privind examinarea tehnică periodică a armei, precum şi certificatului privind efectuarea tragerii experimentale, fără preschimbarea permisului de armă şi achitarea unor tarife suplimentare