Adrian Lupușor, director executiv al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup” a menționat în cadrul evenimentului de lansare că „extinderea programului „Prima Casă” pentru funcționarii publici și familiile cu copii presupune alocarea resurselor bugetare pentru garantarea creditelor ipotecare, iar inițiativa privind relaxarea fiscală numai în 2018-2019 va implica costuri de circa 1,8 miliarde de lei pentru bugetul asigurărilor sociale de stat și 600 de milioane de lei pentru bugetul de stat. Promovarea acestor inițiative într-un an în care a fost suspendată o bună parte din asistența financiară externă, iar deficitul bugetar ar putea depăși nivelul de 3% din PIB, supune economia națională, în perioada post-electorală la o serie de măsuri menite să compenseze pierderile respective, inclusiv austeritate bugetară, controale fiscale mai severe și/sau majorarea unor taxe/impozite. În plus, pentru a acoperi deficitul bugetar, există probabilitatea ca Guvernul să sporească emisiunile de valori mobiliare de stat prin intermediul cărora se va împrumuta de la bănci. Drept urmare, se va înăspri competiția cu sectorul privat pentru resursele bancare, fapt ce va submina și mai mult activitatea investițională privată”.

Potrivit Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, creșterea economică din acest an va fi compromisă și de condițiile climaterice, dar și întărirea leului moldovenesc, care s-a apreciat în perioada lunilor ianuarie-august, cu aproximativ 14,8%.

„Seceta va afecta culturile legumicole și cele de toamnă, dar și dinamica sectorului agricol, per ansamblu, iar fortificarea leului va afecta consumul gospodăriilor care primesc transferuri de peste hotare, ca urmare a scăderii puterii de cumpărare in termeni reali a remiterilor. Aceste tendințe au fost confirmate și de evoluția Indicelui de Alertă Timpurie (IAT) – indicatorul agregat dezvoltat după metodologia Expert-Grup care anticipează tendințele economiei naționale. Potrivit IAT, deși dinamica economică rămâne pozitivă, riscurile care ar putea periclita creșterea economică persistă, astfel încât creșterea economică va oscila în jur de 5% în 2018”, spun experții.

Ediția din septembrie a „Realității Economice” a venit cu comentarii și asupra principalelor inițiative lansate de Guvern și legislativ. Experții au mai comentat evoluția exporturilor la împlinirea a 4 ani de la aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de instituire a ZLSAC.