„Cu toate că Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor a acordat candidatului la funcția de judecător, B.I., un punctaj mai mare decât candidatului Berdilo Rodica, ținând cont de rezultatele obținute în urma absolvirii Institutului Național al Justiției, caracterul activității în funcția de specialitate juridică, Consiliul conchide că candidatul la funcția de judecător, Berdilo Rodica, prevalează asupra candidatului B.I. Mai mult ca atât, Consiliul ia în considerație faptul că Berdilo Rodica, pe lângă experiența ce a avut-o în sistemul judecătoresc, de peste zece ani, a absolvit și Institutul Național al Justiției, cu media 9.70”, se menționează în aceeași sursă”, argumentează consiliul.

Centrul de Resurse Juridice din MoldovaCentrul de Resurse Juridice din Moldova