Este vorba de o creștere - în termeni reali – cu 4,4% față de trimestrul I 2018. Pe seria ajustată sezonier, față de același trimestru din 2018, PIB-ul s-a majorat cu 4,1%, iar față de trimestrul IV 2018 - cu 0,3%.

La creșterea PIB-ului au contribuit următoarele activități economice:

- Comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transport și depozitare; activități de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 19,7% la formarea PIB și o creștere a valorii adăugate brute (VAB) cu 6,4%;

- Construcții (+0,9%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 15,7%;

- Industria extractivă; industria prelucrătoare; producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat; distribuţia apei; salubritate, gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare (+0,5%), cu o pondere de 16,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,1%;

- Informații și comunicații (+0,5%), cu o pondere de 6,4% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 8,1%;

- Tranzacții imobiliare (+0,4%), cu o pondere de 9,1% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 5%;

- Artă, activități de recreere și de agrement; alte activităţi de servicii; activităţi ale gospodăriilor private în calitate de angajator de personal casnic; activităţi ale gospodăriilor private de producere de bunuri şi servicii destinate consumului propriu (+0,4%), cu o pondere de 2,8% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 15,2%;

- Activități financiare și de asigurări (+0,3%), cu o pondere de 4,3% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 6,8%;

- Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice; activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport (+0,1%), cu o pondere de 3,7% la formarea PIB și o creștere a VAB cu 3,8%.

Total pe economie VAB s-a majorat cu 5,1%, contribuind la formarea și creșterea PIB cu 85,9% și 4,4% respectiv.

Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 2,3% în raport cu perioada similară a anului anterior, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 0,3% și 14,5% respectiv.

Din punct de vedere al utilizării PIB creșterea s-a datorat formării brute de capital fix (+2,3%), consumului final al gospodăriilor populației (+1,6%), consumului final al administrației publice și instituțiilor fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației (+0,5%), exportului net de bunuri și servicii (+1,0%).