Prin proiectul său Clima East, UE a lucrat cu comunitățile locale la reabilitarea pădurilor și pășunilor în parcul național Orhei, precum și la îmbunătățirea recoltelor de furaj și creșterea animalelor, reducând presiunea de pe ariile degradate și îmbunătățind habitatul faunei sălbatice.

În plus, au fost elaborate inițiative ce contribuie la economia locală, inclusiv dezvoltarea ecoturismului și atragerea festivalurilor folk și activităților culturale în regiune.

Cu sprijinul Uniunii Europene, au fost reabilitate în jur de 500 de ha de pășune și au fost împădurite peste 150 ha de terenuri degradate și neproductive.

Datorită măsurilor luate, productivitatea medie a păşunilor a crescut de aproximativ 2,5 ori, de la 2,04 tone fân/ha (2014) până la 4,59 t fân/ha, în timp ce stocarea de carbon în sol şi vegetaţie s-a îmbunătățit cu peste 200%.

18 comunități, care fac parte din Parcul Național Orhei, au elaborat, grație suportului oferit de proiect, planuri de gestionare a pădurilor pentru 1.400 ha de păduri comunale, precum și planuri de gestionare a pășunilor, care acoperă 5.000 de ha. Aceste planuri asigură gestionarea durabilă a resurselor naturale pentru o perioadă de 10 ani, precum și prevăd măsurile necesare de restabilire.

Proiectul Clima East, implementat în perioada 2013-2016, este un proiect regional, finanțat de Uniunea Europeană, care își propune să ofere asistență țărilor din Parteneriatul Estic și Federația Rusă, în activităţi de atenuare și adaptare la schimbările climatice.

Cele șapte țări implicate - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Federația Rusă și Ucraina, cooperează pentru susținerea activităţilor de adaptare a ecosistemelor față de schimbarea climei.