Potrivit experţilor, simpla prezenţă a numelui unei persoane în această listă nu înseamnă expres că această persoană urmează a fi atrasă la răspundere materială sau penală. Totuşi, în cazul în care comportamentul oficialului constituie o infracţiune sau dacă greşeala acestuia a fost comisă intenţionat sau din culpă gravă, împotriva acestui oficial urmează a fi pornite proceduri penale şi, respectiv, civile. În Republica Moldova, stabilirea gradului vinovăţiei este pusă în sarcina procuraturii.

În 2016, Curtea a emis 23 de hotărâri în privinţa Republicii Moldova, care au costat bugetul de stat peste 187 de mii de euro. CEDO a constatat încălcarea următoarelor articole din Convenţie: Articolul 3 – Interzicerea torturii (11 cauze); Articolul 5 – Dreptul la libertate şi la siguranţă (5 cauze); Articolul 6 – Dreptul la un proces echitabil (6 cauze); Articolul 8 - Dreptul la respectarea vieţii private şi de familie (2 cauze); Articolul 9 - Libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie (1 cauză); Articolul 13 - Dreptul la un remediu efectiv (5 cauze); Articolul 1 din Protocolul nr. 1 din Convenţie – Protecţia proprietăţii (5 cauze).

În două cauze în privinţa Republicii Moldova, nu a fost găsită nicio violare a Convenţiei, fiind constatată responsabilitatea Federaţiei Ruse.

Totodată, în 2016 Curtea Europeană a făcut publice 25 de decizii, şapte dintre care au fost scoase de pe rol ca urmare a încheierii tranzacţiilor amiabile dintre Guvernul RM cu reclamanţii şi trei ca urmare a recunoaşterii de către Curte a declaraţiilor unilaterale înaintate de Guvern.

Pentru aceste zece cauze, Guvernul a acordat în total suma de 49 de mii de euro, iar Primăria Chişinău 41 de mii de euro, pentru acoperirea oricăror prejudicii suportate de către reclamanţi.