Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat a invocat, între altele, că primarul nu este în drept să numească prin dispoziţie, în funcţia de vicepretor interimar al Preturii sectorului Botanica, întrucât, atribuţia respectivă ţine de competenţa Consiliului Municipal.

„Reieşind din actele care au stat la baza emiterii dispoziţiei, s-a constatat că nu există careva acte care să confirme că Oleg Raţoi este funcţionar public în cadrul aceleiaşi autorităţi publice şi că nu are sancţiuni disciplinare nestinse în condiţiile prezenţei legi", au expliat juriştii Oficiului teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat. 

La sfârşitul anului 2015, prin hotărârea Judecătoriei setorului Centru, documentul primarului a fost anulat ca fiind emis contrar prevederilor legii. În septembrie 2016, Curtea de Apel Chişinău a menţinut hotărârea primei instanţe. La 11 ianuarie 2017, Curtea Supremă de Justiţie a declarat recursul lui Dorin Chirtoacă drept inadmisibil.

Între timp, în martie 2016, Dorin Chirtoacă l-a numit pe Oleg Raţoi, deţinător al licenţei de avocat, pretor interimar la Botanica.