În martie 2015, CNI a adoptat un act prin care a constatat că Vladimir Hotineanu, preşedintele comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, a admis o incompatibilitate de funcţii deoarece concomitent activa şi în funcţia de şef al Catedrei chirurgie nr. 2 a USMF „Nicolae Testemiţanu”, cu retribuţia muncii reieşind din 100 ore într-un an de studii.

„Comisia şi-a motivat decizia că un demnitar poate fi remunerat, în afară de funcţia de bază, doar dacă acesta desfăşoară activitate didactică, ştiinţifică sau de creaţie. Membrii CNI argumentau atunci însă că funcţia de şef de catedră pe care o avea Hotineanu nu se include în activitate didactică. Comisia considera că, în cazul dat, calitatea (funcţia) de şef al Catedrei Chirurgie nr. 2 a USMF “Nicolae Testemiţanu”, exercitată de către Vladimir Hotineanu, constituie funcţie administrativă şi nu are nimic în comun cu activitatea didactică practicată în calitate de profesor universitar, care este permisă prin lege şi la care persoana vizată (declarantul) a atribuit-o”, este menţionat în actul de constatare emis de CNI”, scrie sursa

Totodată, pe lângă funcţia de deputat, Vladimir Hotineanu mai indică în declaraţiile de avere pentru anul 2013 şi 2014 că era redactor-şef al publicaţiei periodice “Arta Medica”. Şi aici CNI crede că este o incompatibilitate de funcţii. „Comisia consideră că, în cazul dat, calitatea de redactor-şef al publicaţiei “Arta Medica”, exercitată de către Vladimir Hotineanu, constituie funcţie administrativă în cadrul organizaţiei necomerciale şi nu ţine de domeniul activităţii ştiinţifice sau de creaţie premise prin lege, la care persoana vizată (declarantul) a atribuit-o”, a precizat CNI.

Vladimir Hotineanu nu a fost de acord cu decizia membrilor CNI aşa că a atacat-o în instanţa de judecată, considerând că actul este ilegal. Acesta a afirmat că nu era remunerat pentru activitatea sa în calitate de şef la catedră, iar activitatea practicată în cadrul publicaţiei „Arta Medica” este o activitate de natură pur ştiinţifică, funcţia fiind perfect compatibilă cu calitatea de deputat.

„În instanţa de fond, la Judecătoria Râşcani din municipiul Chişinău, deputatul a invocat că ”prin actul ilegal al CNI i-a fost cauzată o stare de stres, nelinişte şi disconfort psihologic”, iar această stare are un impact negativ şi asupra familiei sale. Totodată, ”prin constatările eronate din actul enunţat este ştirbită şi reputaţia profesională, fiindu-i lezată demnitatea şi onoarea”. În instanţă, deputatul a solicitat anularea actului CNI şi încasarea de la pârât a sumei de 100 000 de lei, cu titlu de prejudiciu moral şi a cheltuielilor de judecată”, scrie mold-street.com

În februarie 2016, Judecătoria Râşcani din municipiul Chişinău a respins acţiunea depusă de deputat, calificând solicitarea ca nefondată. Nici cu această decizie nu a fost de acord deputatul, aşa că a atacat hotărârea primei instanţe la Curtea de Apel Chişinău, care în iunie 2016 casează hotărârea primei instanţe. Prin hotărârea CA Chişinău este anulat actul CNI, însă judecătorii de aici nu a fost de acord cu suma prejudiciului moral invocat de deputat, această acţiune fiind respinsă fiind calificată ca lipsită de temei.

Cazul deputatului Hotineanu a ajuns la finalitate în decembrie 2016, când CSJ a respins recursul înaintat de ANI şi a menţinut decizia Curţii de Apel prin care este anulat actul CNI. Magistraţii de la instanţa superioară argumentează că Vladimir Hotineanu nu a fost remunerat nici când era în funcţia de şef de catedră, dar nici în cea de redactor-şef la „Arta-Medica”, constatând că ar fi deţinut aceste funcţii pe bază de voluntariat.

„Faţă de cele ce preced, instanţa de recurs consideră că instanţa de apel corect a concluzionat că Vladimir Hotineanu, în calitatea sa de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, activând în cadrul USMF „Nicolae Testemiţanu” şi la Publicaţia periodică „Arta Medica” a desfăşurat o veritabilă activitate didactică şi ştiinţifică, fără careva remuneraţie şi, prin urmare, temeinic şi legal a anulat actul de constatare nr. 04/202 din 28 mai 2015, întocmit de către Comisia Naţională de Integritate a RM”, se constată în decizia CSJ.

„Deşi a fost scos basma curată din povestea cu funcţiile, deputatul nu a primit şi banii solicitaţi: CSJ a menţinut decizia Curţii de Apel prin care a respins solicitarea lui Hotineanu ca ANI să-i plătească o sută de mii de lei drept prejudiciu moral”, punctează sursa.