Conform documentului, tot la nivel mondial, 71% dintre utilizatorii de internet copii sau tineri se află în mediul online, comparativ cu 48% din populaţia totală.

De asemenea, există tot mai multe dovezi potrivit cărora copiii accesează internetul la vârste din ce în ce mai mici. În unele ţări, copiii sub 15 ani au aceleaşi şanse de a utiliza internetul ca şi adulţii peste 25 de ani.

„Telefoanele inteligente alimentează o „cultură a dormitorului” (bedroom culture), pentru mulţi copii accesul online devenind mult mai personal, mai privat şi mai puţin supravegheat. Tehnologiile digitale oferă copiilor oportunităţi de învăţare şi educare, în special în regiunile izolate şi în situaţii de criză umanitară. De asemenea, tehnologiile digitale le permit copiilor să acceseze informaţii privind problemele cu care se confruntă comunităţile lor şi le pot facilita implicarea în rezolvarea acelor probleme. Tehnologiile digitale pot oferi oportunităţi economice, asigurând tinerilor acces la cursuri de formare şi la servicii de corelare a cerinţelor angajatorilor cu abilităţile tinerilor care doresc să se angajeze, creând totodată noi tipuri de muncă. Pentru a accelera procesul de învăţare, tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (TIC) în învăţământ trebuie să fie dublată de formarea cadrelor didactice şi de abilităţi pedagogice puternice”, sunt o altă serie de concluzii cuprinse în raportul de specialitate.

Raportul UNICEF relevă, totodată, că aproximativ 29% din tineretul lumii (aproximativ 346 de milioane de persoane) nu sunt online, dintre aceştia tinerii africani fiind cel mai puţin conectaţi. În plus, circa 60% dintre aceşti tineri nu sunt conectaţi online, comparativ cu doar 4% dintre tinerii europeni.

„Decalajele digitale reprezintă mai mult decât o chestiune de acces. Copiii care se bazează mai mult pe telefoanele mobile decât pe calculatoare pot beneficia doar de o experienţă online de nivel secundar, iar cei care nu au competenţele digitale necesare sau care vorbesc limba unei minorităţi au frecvent probleme în a găsi conţinut virtual relevant pentru ei. Decalajele digitale reflectă, totodată, discrepanţele de ordin economic, amplificând avantajele copiilor din mediile mai înstărite şi lipsindu-i de oportunităţi pe copiii cei mai săraci şi mai dezavantajaţi. Există, de asemenea, un decalaj digital între sexe. La nivel global, în 2017, în rândul utilizatorilor de internet s-au înregistrat 12% mai mulţi bărbaţi decât femei. În India, mai puţin de o treime dintre utilizatorii de internet sunt femei”, se notează în studiu. 

În ceea ce priveşte tehnologia digitală, datele raportului relevă faptul că 92% din numărul total de URL-uri identificate global de Internet Watch Foundation ca facilitând abuzul sexual în rândul copiilor sunt găzduite în doar cinci ţări: Olanda, Statele Unite, Canada, Franţa şi Federaţia Rusă. 

„Deşi majoritatea copiilor prezenţi online consideră experienţa respectivă ca fiind una pozitivă, mulţi părinţi şi profesori sunt îngrijoraţi de faptul că timpul petrecut de copii absorbiţi în faţa ecranelor dispozitivelor digitale îi face pe aceştia să sufere de depresie, creând dependenţa de internet şi constituind chiar şi un factor ce contribuie la obezitate. Sfaturile contradictorii pot crea confuzie în rândul celor care au grijă de copii sau care se ocupă de educaţia acestora, evidenţiind nevoia unor cercetări superioare calitativ cu privire la impactul TIC asupra bunăstării. Cercetătorii recunosc faptul că utilizarea exagerată a tehnologiei digitale poate contribui la depresia şi anxietatea în rândul copiilor. Pe de altă parte, copiii care întâmpină dificultăţi în mediul off-line au posibilitatea uneori de a lega prietenii şi a primi sprijin social online de care altfel nu ar putea beneficia”, se menţionează în concluziile raportului UNICEF.

În viziunea realizatorilor cercetării, sectorul privat — în special industria tehnologiei şi telecomunicaţiilor — deţine o responsabilitate specială şi o capacitate unică de a modela impactul tehnologiei digitale asupra copiilor. 
  
Astfel, Guvernele pot promova strategii de piaţă şi stimulente care încurajează inovaţia şi concurenţa în rândul furnizorilor de servicii, astfel încât costul conectării la internet să scadă, iar copiii dezavantajaţi şi familiile acestora să beneficieze, la rândul lor, de acces. 

„Companiile de tehnologie şi internet ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că reţelele şi serviciile lor nu sunt utilizate de agresori în scopul colectării şi distribuirii de imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor sau comiterii altor abuzuri împotriva copiilor. Relatările din mass-media cu privire la potenţialul impact al conectivităţii asupra dezvoltării sănătoase şi bunăstării copiilor ar trebui să aibă la bază cercetări empirice şi analize de date. Companiile de internet ar trebui să creeze parteneriate de lucru pentru a asigura un nivel crescut al conţinutului online dezvoltat şi relevant la nivel local, mai ales pentru copiii care vorbesc limbi minoritare, trăiesc în zone izolate şi aparţin unor grupuri marginalizate”, se arată în raportul de specialitate.

Raportul "Starea Copiilor Lumii 2017" recomandă şase acţiuni prioritare de valorificare a puterii digitalizării, în paralel cu asigurarea de oportunităţi copiilor cei mai dezavantajaţi şi limitarea pericolelor pentru cei mai vulnerabili, după cum urmează: asigurarea accesului necostisitor al tuturor copiilor la resurse online de calitate foarte bună, protejarea lor împotriva pericolelor din mediul online, precum abuzul, exploatarea, traficul, intimidarea online şi expunerea la materiale neadecvate, garantarea protecţiei intimităţii şi identităţii copiilor în mediul online, dezvoltarea competenţelor digitale, astfel încât copiii să se poată informa, implica şi acţiona în siguranţă în mediul online, valorificarea puterii sectorului privat în demersul de promovare a standardelor şi practicilor etice care protejează şi susţin copiii în mediul online, respectiv plasarea copiilor în centrul politicii digitale.

Raportul 'Starea Copiilor Lumii 2017: Copiii în lumea digitală' analizează modalităţile în care tehnologia digitală a schimbat deja viaţa şi perspectivele de viaţă ale copiilor — încercând să determine totodată ce va aduce viitorul în această privinţă.