Trei apartamente acceptate în locul unei datorii de 4 milioane de lei

La 25 octombrie 2012 Consiliul Municipal Chişinău, în baza actelor pregătite de subdiviziunile Primăriei, a aprobat o hotărâre prin care accepta ca firma de construcţii „Glorinal” să plătească o datorie de 4 033 316 lei pentru arenda unui teren (arendat în anul 2007 pentru construcţia unor blocuri) nu cu bani, ci cu apartamente. Astfel, în contul celor peste 4 milioane de lei „Glorinal” a propus să ofere Primăriei trei apartamente în unul dintre blocurile noi construite de acest agent economic pe strada Valea Trandafirilor. „Se acceptă transmiterea în proprietate municipală a trei apartamente cu trei odăi cu o suprafaţă totală de 275,7 m. p. din blocurile locative din strada Valea Trandafirilor 6/1 în schimbul datoriei SRL „Glorinal” faţă de bugetul local”, a decis Consiliul municipal.

Interes inexplicabil al Primăriei să realizeze o tranzacţie ce contravenea legii 

Pentru executarea deciziei, a fost creat un grup de lucru care s-a ocupat de recepţionarea apartamentelor, au fost întocmite procesele-verbale necesare etc.

Totuşi, de atunci şi până în prezent, această datorie nu a putut fi înregistrată ca achitată din cauză că o astfel de modalitate de plată a datoriilor la buget este interzisă şi tehnic, nu poate fi înregistrată. Plăţile şi datoriile în sistemul bugetar se achită doar prin virament şi sunt înregistrate în sistemul trezorerial. Alte modalităţi de plată, inclusiv achitările reciproce, acest sistem nu prevede. În pofida avertizărilor că tranzacţia contravine legii, factorii de decizie din Primărie au insistat pe realizarea „barter-ului”, scrie Moldova Curată.

Iată câteva extrase din notele interne întocmite de subdiviziunile Primăriei, care căutau o soluţie cum să facă să confirme, totuşi, prin documente, faptul că „Glorinal” şi-a plătit datoria. 

Complexul locativ de pe strada Valea Trandafirilor în care se află apartamentele acceptate de Primărie în contul datoriilor. „La moment prevederile deciziei Consiliului Municipal Chişinău nr. 6/18 din 25.10.2012 nu permit executarea stingerii datoriilor creditoare la plata de arendă din contul costului apartamentelor transmise. Conform legislaţiei în vigoare, precum şi potrivit materialelor auditului Curţii de Conturi pe anul 2012, achitările prin metoda „barter” sau prin achitări reciproce nu sunt admise în sistemul bugetar” (Notă a Direcţiei Generale Finanţe a Primăriei Chişinău, semnată la 6 octombrie 2013 de către şefa Direcţiei, Veronica Herţa) „Direcţia generală finanţe consideră că materialele urmează a fi înaintate spre examinare Direcţiei asistenţă juridică a Primăriei municipiului Chişinău, care urmează să se expună asupra pachetului de documente necesar pentru a efectuia o tranzacţie de bunuri imobiliare şi mijloace financiare, deoarece achitarea datoriilor la buget prin achitări reciproce este interzisă. Achitarea la buget a plăţilor şi datoriilor se efectuează numai prin viramentul mijloacelor băneşti”.

 Anul 2018 - datorie neachitată, litigiu în judecată

Tranzacţia aşa şi nu a putut fi finalizată corespunzător, adică ea nu a fost înregistrată în sistemul trezorerial, astfel că în toamna anului 2016 datoria Companiei „Glorinal” a apărut din nou în evidenţele Primăriei ca fiind neplătită. Astfel, la 20 octombrie 2016 Direcţia arhitectură a expediat o notă Direcţiei juridice prin care anunţa că „Glorinal” are o datorie către bugetul municipal de 4 033 316 şi o penalitate de întârziere a plăţii de 24 388,2 lei. Direcţia arhitectură a cerut Direcţiei juridice să acţioneze în judecată Compania de construcţii pentru a o forţa să plătească datoria. Zis şi făcut. „Glorinal” a fost atrasă într-un proces de judecată trei săptămâni mai târziu, la 14 decembrie 2016, şi a explicat că de fapt datoria fusese plătită prin oferirea celor 3 apartamente. 

Aici corespondenţa între subdiviziunile Primăriei a reînceput. În luna iunie 2017 Direcţia juridică i-a expediat o scrisoare viceprimarului Nistor Grozavu prin care îl informează: „Pe parcursul timpului nu a fost întreprinsă nici o măsură de aplanare a situaţiei de către părţi, că la momentul actual, conform extrasului de plăţi de la Direcţia funciară SRL „Glorinal Imobil” are o datorie în sumă de 4 033 316 de lei, creîndu-se o situaţie de confuz”. La finalul scrisorii, şeful Direcţiei, Valerii Bogdan, i-a cerut lui Nistor Grozavu „expunerea În baza celor menţionate mai sus, Direcţia asistenţă juridică solicită „expunerea pe marginea cazului dat, în termeni cât mai restrânşi, pentru a putea lua o poziţie clară cu privire la datoria formată în baza contractului de arendă din 2007 încheiat cu „Glorinal Imobil” SRL”.

Consiliul Municipal ar urma să emită o decizie pentru a debloca situaţia 

Deocamdată nu se ştie cum va rezolva Primăria această problemă. Instanţa încă nu a pronunţat o decizie. Juristul „Glorinal”, Sergiu Găină, este sigur că firma de construcţii nu va fi obligată de instanţă să plătească datoria, deoarece a plătit-o deja. „Cum să o plătim dacă sunt actele de primire-predare ale apartamentelor, este factura fiscală emisă de către „Glorinal”, dispoziţia primarului general, este decizia Consiliului Municipal. Noi nu avem interesul de a demonstra ceva, pentru că actele sunt, noi doar le-am prezentat în instanţă şi le-am anexat la dosar”, ne-a declarat juristul. El consideră că Primăria revendică datoria în instanţă, deoarece unele subdiviziuni nu ştiu că aceasta a fost deja plătită. „Cred că există o lipsă de comunicare între aceste subdiviziuni. Când ne-am prezentat la primele două şedinţe de judecată juristul Primăriei a spus că el nu cunoaşte despre existenţa acestor acte despre care v-am spus, a solicitat timp ca să se documenteze şi după aceea nu am mai văzut pe nimeni la proces. Pentru noi tot este o enigmă că astfel de lucruri se întâmplă, dar asta e problema Primăriei, nu a noastră”, a adăugat Sergiu Găină. 

Am expediat Primăriei Chişinău o solicitare în care am cerut un comentariu referitor la această situaţie. Nu am primit răspuns, deşi au trecut trei săptămâni. Şeful Direcţiei juridice a Primăriei, Valerii Bogdan, ne-a declarat că o soluţie ar urma să fie adoptată de către Consiliul Municipal, acelaşi care a acceptat plata fără bani. „Într-adevăr, a fost o lipsă de comunicare referitor la acest subiect între Direcţia finanţe, Direcţia funciară din cadrul Direcţiei arhitectură şi Direcţia locativ-comunală. Noi am fost sesizaţi de una dintre aceste direcţii, am intervenit în instanţă, ca apoi să aflăm că au fost anumite acţiuni, prin care prin compensare s-au stins acele datorii. Acum am făcut un şir de note informative, inclusiv la factorii de decizie a Primăriei municipiului Chisinău, şi la toate subdiviziunile pentru a identifica soluţia. De fapt, soluţia a fost identificată şi mai demult. Există un proiect de decizie prin care Consiliul Municipal urmează să se expună şi să aprobe aceste compensaţii sau să soluţioneze acest caz, ca până la urmă şi litigiul în judecată să fie finalizat”, a declarat Valerii Bogdan. El a precizat însă că nu ştie ce prevede acel proiect de decizie.

Cui au fost date apartamentele „bugetare”? 

Între timp, cele trei apartamente au fost repartizate, gratuit, unor persoane concrete. Anume: judecătoarei Judecătoriei Chişinău Maria Ţurcan, interpretei Nina Crulicovschi şi regretatului interpret Anatol Dumitraş. Prima a intrat în posesia locuinţei judecătoarea. Maria Ţurcan a primit un apartament cu o suprafaţă de 91 de metri pătraţi. Potrivit dispoziţiei primarului general Dorin Chirtoacă din 23 ianuarie 2013, Primăria ar fi fost obligată să îi dea apartament de către o hotărâre a Curţii de Apel Chişinău pronunţată în privinţa judecătoarei în anul 2008.

Al doilea apartament, cu suprafaţa de 93,9 metri pătraţi, a fost distribuit 3 luni mai târziu interpretei Nina Crulicovschi. Iar al treilea - cu suprafaţa de 89,5 metri pătraţi - a fost repartizat în luna iunie 2013 regretatului interpret Anatol Dumitraş. 

L-am întrebat pe juristul de la „Glorinal” dacă aceste persoane riscă să fie expropriate din cauza litigiului legat de locuinţe. Sergiu Găină a răspuns că acest lucru ar fi exclus deoarece cei trei beneficiari au devenit deja de mult timp proprietari.

Întrebări rămase deschise

Preţul care a fost pus la baza tranzacţiei a fost de 740 de euro pentru un metru pătrat de spaţiu. Asta în condiţiile în care pe piaţă existau apartamente, tot noi, la preţuri mult mai mici, de 500 de euro/m.p.. Afacerea, chiar dacă a fost realizată cu girul Consiliului Municipal şi are aparenţe legale, contravine mai multor legi: a administraţiei publice, a finanţelor publice, a achiziţiilor publice etc. Dacă Primăria a avut nevoie să cumpere apartamente pentru a executa hotărâri judecătoreşti sau pentru a răspunde cererilor solicitanţilor, de ce nu a organizat un concurs de achiziţii ca să aleagă oferta cea mai bună? De ce Primăria a insistat, chiar dacă se ştia că tranzacţia contravine legii, să ia acele apartamente şi să le dea unor beneficiari? Cum au fost selectaţi aceşti beneficiari?

I-am expediat aceste întrebări primarului suspendat Dorin Chirtoacă, întrucât faptele au avut loc pe vremea conducerii sale. Primarul a lăsat însă întrebările noastre fără răspuns.