Totul s-a început după ce pe 14 iulie 2017, Consiliul Concurenţei a decis că Oficiul Teritorial Edineţ al Camerei Înregistrării de Stat ar fi încălcat în 2011 prevederile Legii concurenţei, atunci când a înregistrat întreprinderea Moldova Zahăr SRL.
 
Instituţia a adoptat decizia în baza plângerii depuse Sudzucker Moldova care susţine că întreprinderii Moldova Zahăr i s-a acordat un privilegiu prin înregistrarea denumirii de firmă „Moldova Zahăr”, cu care reclamantul este concurent pe piaţa zahărului. 

„În locul implementării independente şi benevole a acestei prescripţii şi a modificării denumirii utilizate, compania Moldova Zahăr a acuzat public Südzucker Moldova că doreşte „să înlăture concurenţa” de pe piaţa Moldovei. În acest sens, Südzucker Moldova va depune o plângere împotriva companiei Moldova Zahăr, solicitând dezminţirea informaţiilor defăimătoare, care nu corespund adevărului, furnizate de către Moldova Zahăr şi care discreditează imaginea investitorului german”, se spune într-o declaraţie emisă astăzi de către Südzucker Moldova.

Totodatăm, administraţia companiei susţine că activează în cadrul legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova, inclusiv în ceea ce priveşte concurenţa echitabilă şi loială.

„Potrivit Legislaţiei Republicii Moldova, denumirile care identifică segmentul de produse în ansamblu, în special „zahărul moldovenesc”, pot fi eliberate numai companiilor de stat şi cu permisiunea specială a organelor abilitate de stat. Aceasta este o practică internaţională, care acţionează şi în Republica Moldova, deoarece astfel de nume ca „Moldova Vin”, accentuează importanţa naţională a organizaţiei sau companiei şi oferă avantaje în relaţiile cu contractorii şi consumatorii, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât şi în străinătate”, se mai arată în comunicat.

Mai mult, Südzucker Moldova consideră că Moldova Zahăr speculează despre pretinsa pierdere a investiţiilor de 25 de milioane de euro. „Modificarea denumirii nu afectează activităţile operaţionale ale entităţii juridice, iar toate speculaţiile cu privire la complexitatea şi durata acestui proces tehnic nu corespund realităţii. Astăzi, piaţa zahărului din Republica Moldova este extrem de competitivă. Această competiţie însă, ar trebui să se desfăşoare în conformitate cu normele legale, prin creşterea eficienţei producţiei şi a calităţii produselor şi cu siguranţă nu prin utilizarea ilegală a denumirii de importanţă naţională – „zahărul moldovenesc” şi răspândirea informaţiilor defăimătoare despre concurent”, se mai spune în declaraţie.