Discriminare la nivel de stat

Companiile farmaceutice susţin că aceste penalităţi sunt exagerate şi au solicitat reducerea penalităţii pentru nelivrare până la 5%, şi până la 0,1% pentru fiecare zi de întârziere.

În cadrul unor dezbateri în cadrul grupului de lucru Eliminarea constrângerilor în activitatea antreprenorială al Consiliului Economic pe lângă Prim-ministru, reprezentanţii business-ului au susţinut că majorarea atât de drastică a penalităţilor din partea statului poate duce la creşterea preţurilor pentru produsele livrate sistemului de sănătate.

Totodată potrivit oamenilor de afaceri, creşterea riscurilor, prin impunerea unor penalităţi mai mari poate duce la reducerea numărului de agenţi economici doritori să facă livrări şi achiziţii pentru instituţiile medicale.

Ei au cerut că să fie puşi în condiţiile egale cu instituţiile statului şi "să beneficieze de aceleaşi condiţii în procurarea produselor medicamentoase de care se bucură la momentul actual Centrul de achiziţii centralizate în sănătate".

Astfel instituţia achită în prezent penalităţi de 10 ori mai mici pentru nerespectarea aceloraşi prevederi ale contractelor.

Ministerul Sănătăţii: unele companii dau dovadă de iresponsabilitate

De cealaltă parte reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale au adus exemple care demonstrează iresponsabilitatea unor agenţi economici care participanţi la achiziţii publice în sănătate. Un caz se referă la imposibilitatea finisării unui screening pentru copii din motiv că agentul economic a refuzat să mai aducă produsele medicamentoase pentru acest scop.

Reprezentanţii ministerului de resort au mai declarat că statul nu poate risca atunci când este vorba despre medicamente vitale pentru sănătatea unor pacienţi. Întârzierea chiar şi cu o zi poate costa viaţa pacientului, au mai menţionat oficialii.

În replică reprezentanţii companiilor au spus că se poate recurge la alte metode care ar disciplina agenţii economici. Cum ar fi instituirea garanţiei pentru buna execuţie a contractului şi instituirea de către Agenţia Achiziţii Publice a Listei de interdicţie pentru agenţii economici nedisciplinaţi.

Spitalele nu achită datoriile şi nici nu pot fi sancţionate

În primăvara anului 2015, Guvernul Gaburici a decis majorarea de 10 ori a valorii amenzilor (de la 5% la 50% din valoarea contractului), pentru furnizorii de medicamente care nu-şi îndeplinesc obligaţiile contractuale.

Se întâmpla în perioada când leul s-a depreciat cu peste 40%, ca urmare a fraudei bancare. Furnizorii de medicamente semnase contracte de livrare a medicamentelor la preţuri calculate în baza unui curs de schimb mai mic cu 30-40% decât cel de pe piaţă. În consecinţă s-au pomenit că dacă execută contractele dau faliment.

În acelaşi timp o serie de instituţii, în special spitale ce au calitatea de cumpărător în cadrul Contractelor de achiziţii publice a medicamentelor şi dispozitivelor medicale, au datorii istorice faţă de vânzători şi lor nu li se aplicau astfel de sancţiuni.

Patronatele au calificat atunci aceste măsuri ca disproprţionate şi au ameninţat că firmele ar putea boicota licitaţiile.

"Remarcăm caracterul neechitabil al acestor prevederi, constatând discrepanţa penalităţilor şi sancţiunilor aplicate vânzătorului în cazul neonorării obligaţiilor în raport cu cumpărătorul, în comparaţie cu cazurile când cumpărătorul nu-şi onorează obligaţiile (de plată)", se menţiona într-un aviz al Patronatelor.

Guvernul şi promisiunile

Ulterior mai multe organizaţii patronale au încercat să convingă autorităţile că aceste măsuri lovesc în companiile ce livrează instituţiilor medicale cu medicamente, dar nu rezolvă problema asigurării ţării cu preparate farmaceutice ieftine şi de calitate.

Discuţiile durează de doi ani, iar autorităţile continuă să le dea oamenilor de afaceri doar promisiuni. 

De notat că Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale s-a angajat că va prezenta până la finele lunii august Consiliului Economic viziunile sale pe marginea propunerilor mediului de afaceri, după care Consiliul va convoca o nouă şedinţa pentru a consolidată toate opiniile.